Det svenska eHälsobolaget Cambio Healthcare Systems har tilldelats Swecare Export Award 2018.

Priset ska uppmuntra och lyfta fram framgångsrika svenska företag och skapa goda exempel på lyckade exportsatsningar. Syftet är att premiera kreativitet och nytänkande samt verka för nya framgångsmodeller för internationalisering inom alla områden inom svensk omsorg, hälso- och sjukvård. Grundaren av Linköpingsbolaget Cambio Healthcare Systems, Tomas Mora Morrison fick äran att ta emot priset av H.M. Drottning Silvia, i samband med Swecares årskonferens med årsmöte i Stockholm den 19 april.

Juryns motivering löd:  

”Sedan 1993 har Cambio koncentrerat sin kompetens och kapacitet på att förverkliga visionen om ett heltäckande IT-stöd för hela sjukvården. De interoperativa lösningar man tagit fram med svenska kunder har även visat sig högintressanta globalt. Stora framgångar på den europeiska marknaden exemplifierades 2017 av avtalet med NHS Skottland där deras kliniska beslutsstöd brukas för 5.3 miljoner invånare. Cambio har därmed tagit sin lösning in i utländska vårdsystem i stor skala, något som få svenska ehälsobolag mäktat med. Cambio arbetar efter en metodisk marknadsstrategi och har visat stark ekonomisk tillväxt. Cambio har i god Swecare-anda visat att samarbete kan leda till framgång. Man har spelat en aktiv roll i nätverksgruppen för eHälsa samt i de EU-program och innovationspartnerskap som Sverige ingått. Cambio Healthcare Systems är en ledare inom eHälsa i Sverige och globalt.”

Stort grattis!