Med hjälp av statistiska AI-baserade analyser tar Binary Brains fram prognoser som överträffar traditionella prognosverktyg och modeller. Alla företag som vill optimera sina inköp, sitt lager, sin produktion och/eller sin bemanning – och i förlängningen förbättra sin lönsamhet – skulle ha nytta av Binary Brains tjänster. (Man kan fråga sig vilket företag som inte skulle vilja det?) Företaget växer så det knakar, men vd Jacob Kihlbaum pratar ändå mest om resan och utmaningarna.

– Det har tagit lång tid för oss att komma fram till det man kallar ”market fit”, att definiera vilka kunder vi egentligen gör bäst nytta för och hur vi kan hjälpa dem. Nu tror jag att vi hittat vår plats, hur vår pusselbit passar in i en större bild.

Jag träffar Jacob i helt nya lokaler, bland flyttkartonger och rum som ännu ekar tomma. 120 m2 bytts mot 327 m2 i centrala Örebro. Jacob berättar att de måste skaffa nya möbler för att fylla upp lokalerna. Jag tänker att det är på samma sätt med Binary Brains. Att de håller på att fylla ut sina egna kläder. Potentialen som funnits där från början realiseras nu i tydligare erbjudande, utarbetande processer och i mänsklig kompetens.
– Att vi har vuxit handlar ju om så mycket mer än omsättning, säger Jacob. De medarbetare som kommit med på resan berikar oss med sina erfarenheter. Genom sitt sätt att vara har de också bidragit till att sätta en företagskultur om omfamnar utveckling. Tillsammans börjar vi bli riktigt kunniga inom flera områden där vi som nystartade saknade erfarenheter. 

Bland Binary Brains kunder finns bland andra konsertarrangören Live Nation, Caspeco som erbjuder optimeringstjänster till restaurangbranschen och den snabbväxande hamburgerkedjan Brödernas. Dessutom ligger man i startgroparna för pilotprojekt med ett par tongivande företag inom handel och logistik. Gemensamt för de flesta kunder är en närhet till konsumentmarknaden och att träffsäkra prognoser ofta är avgörande för framgång.

– Vi börjar hitta rätt med var vår tjänst passar in. Vår kompetens är en viktig pusselbit in i ett större system som hjälper företag att förutse sin efterfrågan och optimera sin verksamhet därefter. Vårt nästa steg är gräva där vi står och skala upp verksamheten, effektivisera våra processer och utveckla vårt erbjudande. Vi lär oss hela tiden.

Binary Brains, anslöt i dagarna till programmet Swedish Scaleups.Tidpunkten passar bra, menar Jacob.

– Min förväntan är att Swedish Scalups kommer att bidra till att öka takten i vår fortsatta tillväxtresa. Det kan handla om att ta in externa experter som kan lyfta vår kompetens inom viktiga områden, stöttning för att ta in ytterligare kapital samt att bli tydligare med hur vi kommunicerar hållbarhet.

Just hållbarhetsvinkeln på Binary Brains erbjudande är något av ett sparkapital. Binary Brains kan genom bättre prognoser minska företagens överproduktion, en av punkterna i FN:s globala mål inför 2030.
– Överproduktionen i världen gör ett gigantiskt fotavtryck, men det är något som det talas alldeles för lite om, säger Jacob. Här kan vi göra konkret skillnad.