Linköpings universitet söker företag/organisationer som vill ta hjälp av studenter för marknadskommunikativa uppdrag under hösten.

Uppdragen görs inom ramen för en projektkurs som studenter på programmet för Grafisk design och kommunikation (GDK) läser.

Studenterna fungerar som ett reklambyråteam som kan göra allt från tryckt material, webb, sociala medier, underlag för mässor, kampanjer, marknadsföring till nya målgrupper osv.

Läs mer här.