Embrace Safety hjälper kommuner, polisen, bostadsföretag med flera organisationer att förebygga brott och främja trygghet bland befolkningen. Kriminologisk forskning ligger som ett fundament till företagets kompetens – företagets grundare, Henrik Andershed, är professor i kriminologivid Örebro universitet. Företaget är inte stort, men växer snabbt. Vd, Johan Rydberg, kan blicka tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2022.
– Förra året fördubblade vi vår omsättning jämfört med 2021. Det beror både på att våra befintliga kunder köper mer tjänster av oss och att flera nya kunder har tillkommit.

Två av de nyare kunderna är extra prestigefulla. Dels Göteborg Stad, som efter att ha analyserat Embrace Safety i 18 månader kommit fram till att de vill investera i systemet. Dels Helsingborgs kommun, som allmänt betraktas som ledande inom det kommunala brottsförebyggandearbetet. 
– Det betyder jättemycket för oss att de här två kommunerna väljer Embrace Safety. Det ger en tydlig signal till övriga kommuner att vi verkligen håller måttet, säger Johan.

Sedan ett år tillbaka deltar Embrace Safety i tillväxtprogrammet Swedish Scaleup som Inkubera driver med flera andra inkubatorer i östra Mellansverige.
– Det har funkat bra hela vägen, säger Johan. Bland de första sakerna vi gjorde var en hållbarhetsanalys, något som vi saknade. Den fick oss att bättre förstå på hur vi konkret ger ett bidrag till våra kunder ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom är sammanställningen något som våra kunder efterfrågar.

En bärande tanke i Swedish Scaleups är stor lyhördhet gentemot företagen snarare än förutbestämda insatser. Embrace Safety var i stort behov av att genomföra ett kvalitetsarbete, något som programmet var med och finansierade.

– Kanske låter det inte så spännande med kvalitetssäkring, men för oss är det helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta växa – inte minst eftersom det kommer ny lagstiftning nästa år. Det vi nu genomför är en certifiering enligt ISO 27001 som fokuserar kring informationssäkerhet. Vi hanterar en del känslig information och för våra kunder är det ett krav att vi kan hantera exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt.

Embrace har vuxit snabbt. Bolaget har nu över 50 kommuner i kundstocken och är just i färd med att utöka sin personalstyrkan från fem till sju personer.
– Ja, det rullar på bra, säger Johan. Men fortfarande finns det mycket att göra. Majoriteten av kommunerna i Sverige använder ju ännu inte Embrace och generellt finns det som alla vet mer att göra för att bygga ett tryggare samhälle. Det är det som driver oss allra mest.

Foto: Johan Rydberg, Elin Norrbin, Hannes Grafström och Henrik Andershed på Embrace Safety.