Den 19 december hölls årets sista nätverksträff med Cyberly. Denna gång fick deltagarna lyssna till Pär Norén, Myndigheten för psykologisk försvar, som berättade om informationspåverkan. Pär gav en intresseväckande och något skräckinjagande föreläsning om metoder, tekniker och logiken i psykologiskt försvar. Han pratade om olika typer av informationspåverkan och gav exempel på vad Sverige utsatts för, men också om de främmande makter som ser Sverige som sitt största hot. Han resonerade också kring varför Sverige upplevs som ett hot.

Länk till presentation

Se den inspelade träffen nedan: