Checkar för digital säkerhet

Är ni ett litet eller medelstort företag som vill stärka arbetet med digital säkerhet? Är ni också i en tillväxt- och förändringsfas? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av en check för digital säkerhet för att ta in extern konsultkompetens för att komma i gång med arbetet.

VAD?

Checken ska användas för att ta in en konsult som ett initialt stöd för ditt företags fortsatta arbete med digital säkerhet. Checken för digital säkerhet ska stärka förmågan att agera på och vidareutveckla arbetet som stöd för nya affärer och stärkt konkurrenskraft.

VEM?

Små och medelstora företag i regionerna Halland, Västernorrland,  Västerbotten och Östergötland med grundläggande förkunskaper i digital säkerhet.

HUR MYCKET?

I utlysningen fördelas max 4 miljoner kronor. Tillväxtverket finansierar med 75 procent av projektets totalbudget. Minst 50 000 kronor och max 100 000 kronor kan sökas i stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Checken för digital säkerhet ska stärka ditt företags och din företagslednings förmåga att agera på och utveckla arbetet med digital säkerhet*som stöd för hållbar tillväxt. Den ska öka kunskapen och förmågan om hur ett aktivt arbete med digital säkerhet kan bidra till att stärka och bibehålla ett företags konkurrenskraft och ses som en integrerad del av affärs- och verksamhetsutvecklingen.

Stödet ska

  • stimulera till och förbereda en fortsatt utveckling av ett påbörjat arbete med digital säkerhet.
  • höja beställarkompetensen och minska de ekonomiska riskerna vid framtida val av affärsstrategier och affärsmodeller, vid inköp och investeringar
  • kompetensutveckla och vidareutbilda ledning och personal

För mer utförlig information, se denna PDF.

————————————————————————————————

KONTAKT OCH ANSÖKAN SENAST 31 JULI

Innan du ansöker ska du först kontakta Daniel Kullgard på Linköping Science Park för mer information om vad som specifikt gäller för ditt företag.