Oscar Spaak, AI Change Agent at AI Sweden.

Artificiell intelligens, eller AI, är ett begrepp som du just nu stöter på nästan överallt – både i jobbet och på fritiden. AI Sweden, Sveriges nationella center för artificiell intelligens, driver på uppmärksamheten med en klar vision; Sverige ska bli världs­ledande inom tillämpad AI i landets företag, och därigenom stärka landets välfärd och konkurrenskraft.

Under 2022 har AI Sweden Nod Öst stöttat en mångfald regionala aktörer och ser att transformationer påbörjas av allt fler bolag i östra Mellansverige. Under året har de arbetat aktivt för att synliggöra den AI-relaterade verksamhet som finns vid såväl Linköpings universitet (LiU) som i det regionala näringslivet. Ett exempel är samarbetet LiU SAI, en scen för föreläsningar och event med AI i fokus och en möjlighet för universitet, lokala och nationella aktörer att träffas och utbyta erfarenheter. Föreläsare från Linköpings universitet, Volvo, Säkerhetspolisen och Riksbanken har medverkat, och inspelningar från eventen finns även till förfogande på LiUs webbsida.

Arbetet med att öka det generella medvetandet om AI leder, förutom givande event, till flera nya samarbeten. 2022 anslöt sig tre nya partners; Polisen, Maxar Technologies och startup-bolaget Arboair. Under 2023 väntas fler ansluta till nätverket, enligt Anette Bystedt, föredetta ansvarig för AI Sweden Nod Öst.

Våra partnerskap spänner över en mängd olika verksamhetsfält. Det är en styrka och riktning vi vill behålla, med ambitionen om ännu fler anslutna Start-ups.

Ett särskilt tongivande samarbete under året som gått, är den kraftsamling för AI i kommun och civilsamhälle som genomförs tillsammans med Vinnova.

Offentlig verksamhet är särskilt viktig i sin förmåga att agera katalysator för annan verksamhet, och som ledande för implementationen av nya lösningar i verksamheten. Under året har vi aktivt verkat för att mobilisera kommunerna i Östergötland och civilsamhället och börjar nu se effekterna av kraftsamlingen.

En sådan effekt är att Linköping kommuns Social- och omsorgsförvaltning ska påbörja sin omställning, en av många som påbörjas med AI Swedens stöd under 2023.

AI Sweden är en nationell satsning för ökad användning av AI i Sverige. Satsningen faciliteras av Lindholmens Science park i Göteborg. Linköping Science Park är värd för den östra noden av AI Sweden och har personal som arbetar i satsningen.

 

Kontaktinformation AI Sweden Nod Öst: 

Oscar Spaak, AI Change Agent för AI Sweden Nod Öst.

Sara Karlsson, ny ansvarig för AI Sweden Nod Öst tillträder i augusti.