AI Sweden, Sveriges nationella center för artificiell intelligens, har som mål att accelerera användningen av tillämpad AI i landets företag. Visionen innebär en stärkt svensk välfärd och konkurrenskraft samt ökad livskvalité för hela befolkningen, en övertygelse som blåser syre i hela verksamheten.

Deeptech, innovationer och bolag som ständigt flyttar fram teknikens gränser och skapar revolutionerande förändring för människa och samhälle; här finns och verkar AI Sweden. Även om det kan tyckas imponerande nog, betonar Annette Bystedt, ansvarig för Östra Noden, att tillämpad AI och AI Swedens uppdrag, rymmer så mycket mer än forskningsnära verksamhet.

– I uppdraget ligger att accelerera tillämpad AI i alla typer av organisationer. Det innebär allt från offentliga till privata aktörer, från Startups till etablerade bolag som står inför en förändringsresa.

Annette Bystedt kommer närmast från större organisationer inom medtech och har på nära håll upplevt hur de stärkts av praktisk artificiell intelligens. Idag ansvarar hon över AI Swedens regionala nod i Östergötland som koordineras av Linköping Science Park.

– Närheten till AI Swedens nationella verksamhet och Linköping Science Parks omfattande nätverk gör att vi kan arbeta resurseffektivt med synlighet och uppsökande verksamhet. Tillämpad AI handlar främst om transformation. Inom ett bolag behöver vi därför fånga upp många olika kompetensområden och få med alla på resan mot en omställning. För idag, nästan oavsett verksamhetsområde, handlar det inte om utifall du ska göra en förändring, utan när.

Tillsammans med Swedish Scaleups genomfördes under 2021 ett program för att undersöka SME-bolags tillväxt med AI. Fem företag deltog; tre inkorporerade AI i framtidens färdplan och ett företag lyckades inom programmet utveckla en AI-prototyp. Resultatet är nu införlivat i produktutvecklingen.

Under året utformades även en AI-scen med Linköpings Universitet som värd. Här hålls månadsvisa seminarier och aktiviteter på temat, ett initiativ som kommer att fortsätta etableras och växa under kommande år.

Annette ser fram emot fler samarbeten med både kommunala och privata aktörer. Förhoppningen om en samarbetsarena, en digital hubb, finns också inom räckhåll.

–Vi kommer vi genom våra fortsatta initiativ och innovationsförmåga göra Östergötland till en attraktiv uppstickare inom AI.

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.