Sverige rankas högt på listor över världsledande innovativa nationer. Dessvärre är vi inte lika bra på kommersialisering och relativt få energigivande nyheter når marknaden. Nu ska det bli ändring på det. För att påskynda energiomställningen och samtidigt skapa affärer av östgötska idéer kraftsamlar Energimyndigheten tillsammans med ett regionalt topplag inom innovation – Science Park Mjärdevi, LEAD, Cleantech och Norrköping Science Park.

 Sverige har möjligheten att bära ledartröjan i det globala loppet för energiomställning. Inte minst tack vare en internationell frontposition inom miljöteknik och hållbara affärsmodeller.Energimyndigheten jobbar för att öka den gröna tillväxten och för att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem. Ett sätt är att medvetet snabba på processen för kommersialisering av innovationer med energirelevans. Myndigheten stöttar bolag som uppfinner och utvecklar energiinnovativa lösningar. Man finansierar och lyfter idéer, produkter och tjänster som på olika vis bidrar till att minska användningen – och öka effektiviteten – av energi. Energimyndigheten gör mycket men vill och kan göra mer, för ännu fler.

Östergötland ligger väl placerat i ”team Sverige” med en drivande position iden nödvändiga energiomställningen Här trängs smarta miljötekniklösningar med produktion av samtliga alternativa fossila drivmedel. Forskning och utbildning inom energi och miljö håller hög nivå och här samlas starka aktörer inom återvinning och avfallshantering. Regionen erbjuder dessutom unika kombinationer av IT, miljöteknik och visualisering som skapar intressanta framtidsprodukter. Kompetensen är överlag hög inom förnybar energi och energieffektivisering, både hos näringsliv och akademi.

 

Regionen bubblar av omställningspotentialoch i våras stod det klart att Energimyndigheten valt att låta Östergötland ingå i den nya storsatsningen ”samverkansprogram med innovationsmiljöer”. Energimyndigheten investerar minst 10 miljoner kronor fördelat på åtta samverkansprogram med det övergripande syftet att öka antalet kvalitativa företagsidéer som kan kommersialiseras. Man hoppas att kommare närmare verksamheterna och nå ut bättre genom att använda befintliga innovationsmiljöer. I Östergötland innebär det att Science ParkMjärdevi, LEAD Business Incubator, Norrköping Science Park och Cleantech Östergötland tillsammans agerar för att fler regionala företag ska kunna förverkliga sina energiinnovativa idéer.

 

Innovationsmiljöerna bidrarbland annat med utbildningsinsatser, affärsutveckling, nätverkande och lokal förankring. I uppdraget ingår också att anordna matchningar och event som ska generera och leverera ett antal företagsidéer, redo att kommersialiseras. Efter några månaders inledande planering är det snart dags för skarpa event som ska vaska fram de första smarta energilösningarna som sedan tas vidare till Energimyndigheten. Projektledare Helena Kock-Åström, Science Park Mjärdevi, har uppgiften att samordna arbetet både med Energimyndigheten och med de fyra regionala aktörerna.

 

-Vi har lagt ett organisatoriskt pussel och nu börjar det hända grejer på riktigt. Snart kan exempelvis nya idéer möta specifika företagsbehov i den  ”pitch & match” Cleantech arrangerar med bygg- och anläggningssektorn.  Energimyndigheten erbjuder verkligen fantastiska möjligheter inom programmet och det är en styrka att hela regionen jobbar tillsammans, säger Helena Kock-Åström.

Snart väntas Energimyndighetentill regionen för ett första besök inom programmets ramar. I november ska östgötska företag få pitcha sina bästa energiinnovativa lösningar. SasanShaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten berättar att under de månader satsningen pågått har fler bolag än vanligt visat intresse för att vidareutveckla sina energiinnovationer och Sasan har fortsatt stora förhoppningar på Östergötland.

– Det är en spännande region med extremt intressanta branschstyrkor, många techbolag och lyckade startups. Här finns också stora bolag med investeringskapital. Vi söker innovativa bolag med påtaglig effekt att ställa om energisystemet, både i Sverige och i världen. Det är högst troligt att vi väljer att stötta fler östgötska bolag både med finansiering och med olika främjandeinsatser, säger Sasan Shaba.

Helena Kock-Åström och Sasan Shababetonar unisont att det absolut inte bara är företag specifikt inom energibranschen som är kan få stöd. Tvärtom har man sett många exempel på smarta produkter och tjänster som utvecklats för andra användningsområden men som visat sig bidra också till energieffektiva arbetssätt. Ett slående exempel är Linköpingsföretaget Spotscale vars grundidé är att skapa avancerade 3D-modeller med hjälp av drönartagna bilder. En idé som också visade sig vara en smart energiinnovation när den istället används för att visualisera projektering av solpaneler på byggnader och som i den funktionen fick Energimyndighetens hjälp med kommersialisering.

-Spotscale är ett av flera bolag vi finansierat som egentligen jobbar med helt andra saker än energibesparing. Vi har flera bra exempel också från fordonsindustrin, där nya digitala lösningar på olika sätt ger synergieffekter inom energi och påskyndar en hållbar omställning, förklarar Sasan Shaba.

Samverkansprogrammet är en långsiktig satsningsom också är en viktig del i vår regionala kompetensförsörjning, i vår strävan för grön tillväxt och klimatsmart affärsmässighet. Alla regionala företagare som har en idé som på något sätt kan bidra till en snabbare energiomställning uppmanas att höra av sig till Helena Kock-Åström.

-Vill du dela med dig av en energismart lösning kan du bli en del i den nödvändiga omställning som behövs för att vi ska klara de globala klimatmålen. Samverkansprogrammet för energiinnovationer ger effekt både lokalt och globalt och inte minst ger det oss alla som jobbar med det massor av ny energi, ler Helena.