Under veckan hade Actia besök av lärare och studenter från Linköpings Universitet. På plats överlämnades de två första ACU6-enheterna från Actia till universitetet, samt en mjukvaruträning på deras SDK. Deltagarna fick även möjlighet att ta en rundvandring på Actia och besöka fabriken.

“Vi har donerat vår nya ACU6-plattform till Linköpings Universitet, med programmen Elektronikdesign och Kommunikation och Transportsystem (KTS) vid Campus Norrköping som första mottagare av två enheter,” säger Christian Sahlen på Actia.

Syftet med doneringen är att ge studenterna tillgång till Actias senaste teknologi för att användas vid utbildning och utveckling.

“Om någon utvecklar något användbart är vi intresserade av att köpa funktionen,” tillägger Sahlén.

Actia kommer också att utlysa ett årligt stipendium till den student som presterar bäst på ACU6-plattformen. Dessutom finns ett intresse hos Actia att anställa duktiga studenter från Elektronikdesignprogrammet, med hänvisning till tidigare goda erfarenheter av utvecklare från utbildningen.