Vilket workshopande!
Den 18 augusti hade vi workshop i Datatons lokaler med våra medlemmar där vi diskuterade nya projektidéer. Vi vill även tacka Olle Bergdahl från IoT Sverige som informerade om aktuella utlysningar.

En härlig mix av människor från näringslivet, offentlig verksamhet samt forskare samskapade kring IoT-lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Deltagarnas engagemang var underbart att se!