Tisdagen den 26 april samlades ett 40-tal personer från olika organisationer i landet hos VTI i Linköping för utbyte av erfarenheter och funderingar kring autonoma så kallade självkörande bussar. Initiativtagarna till mötet var samarbetspartners i Ride the future-projektet.

Dagens program inleddes av Tomas Svensson, generaldirektör på VTI, som tillsammans med Ingrid Skogsmo, forskningsledare på VTI i Göteborg, välkomnade gästerna och därefter berättade litet kort om VTI som organisation.

Anna Anund, forskningschef på VTI, berättade om SHOW-projektet där Ride the future, ett forskningsprojekt om autonoma bussar i Linköping ingår. Deltagarna var från olika delar av landet och olika typer av organisationer så som regioner, kommuner, bussbolag och andra intresseorganisationer. En av programpunkterna var en tur med de tre självkörande bussar som ingår i Ride the future och som trafikerar dagligen mellan Linköpings universitetscampus Valla och Vallastaden. Under turen ställdes det många frågor om säkerhet och teknik till bussvärdarna som alltid finns med på  bussarna och kan styra vid situationer där den självstyrande bussen har svårt att ta egna beslut, till exempel vid korsningar.

Efter bussturen presenterade Stockholms lokaltrafik (SL) sina resultat av deras testkörning med självkörande bussar i Barkarby samt deras planer om framtida trafik med självkörande bussar. Även Varbergs kommun berättade om deras erfarenhet av självkörande buss som de testkörde några veckor i Varberg i ett annat internationellt projekt.

Eftermiddagen erbjöd ett späckat program med ett 20-tal fem-minuters presentationer av olika forskningsresultat kopplade till autonoma fordon av både VTI:s forskare och av samarbetspartners i projektet Ride the future.

Vid dagens slut så konstaterades det från många håll att den här typen av erfarenhets- och kunskapsbyten är värdefullt och att man ser fram emot flera möten av samma typ.

I Ride the future-projektet ingår förutom VTI även Linköpings universitet, Linköping kommun, RISE, Science park Mjärdevi, Östgötatrafiken, Transdev och Akademiska Hus.

Text: Tiina Mauritzell/VTI