United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS) med huvudkontor i Linköping har, genom sitt dotterbolag UCS Ekonomiserve AB, förvärvat CENT Group AB (CENT) med dotterbolagen CENT Ekonomi AB, CENT Företagsutveckling AB och Smedjan Ekonomikonsult AB och skapar därmed ett starkt regionalt företag med stora tillväxtmöjligheter.

UCS erbjuder idag, genom sina dotterbolag Industriella IT lösningar, IT-tjänster och IT-produkter samt ekonomitjänster och affärssystemslösningar och är etablerade i Linköping, Norrköping, Västerås och Stockholm. CENT erbjuder tjänster inom ekonomi och företagsutveckling i Linköping och Norrköping.

Tillsammans skapar vi ett företag som är regionalt marknadsledande för konsulttjänster inom ekonomiområdet. Utifrån båda bolagens nischade kompetensområden och med en tydlig profil mot digitala erbjudanden och kvalificerad rådgivning inom redovisning, skatt, lön och ekonomistyrning så finns det en stor tillväxtpotential säger Maria Hedvall VD på UCS Ekonomiservice.

CENT som sedan tidigare har ett starkt erbjudande inom företagsutveckling och med särskilt fokus på att utveckla ledningsgrupper kommer enligt VD Peter Myrgård att nu få möjligheter att nå ut till en större marknad och ännu flera kunder.

UCS kommer efter köpet av CENT att bryta 100 MSEK-gränsen vad gäller omsättning och vara fler än 100 medarbetare. Med detta förvärv kommer vi att både kunna säkra ännu bättre kvalitéer på våra leveranser, men också komplettera gruppens tjänsteportfölj med flera attraktiva komponenter och erbjudanden. Vi blir ett av de större och ledande konsultföretagen i regionen säger koncern VD Saied Ghannadan.