Under våren har Vinnova gått ut med två spännande utlysningar inom AI, läs mer här!

 

Individrörlighet för tillämpad AI-forskning 2.0 – våren 2022

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för personrörlighet mellan Sverige och Frankrike, Tyskland, Kanada, USA eller Brasilien, i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI inom er organisation. Inkomna ansökningar kommer att bedömas löpande. Ambitionen är att vi ska meddela beslut senast två månader efter ansökan har skickats in. Läs mer här!

Undersök möjligheterna för samarbete med Israel inom AI, cybersäkerhet och hälsa 2022

Att inleda ett partnerskap kan ta tid och resurser i anspråk. Denna satsning är till för dig som vill ta det första steget på vägen. Har du träffat en potentiell samarbetspartner i Israel som du vill lära känna bättre? Då kan du söka finansiering för en förstudie med det långsiktiga målet att främja innovationsprojekt mellan aktörer inom AI, cybersäkerhet och hälsa i både Sverige och Israel. Läs mer här!