Utvecklingshuset för intelligenta produkter och system, Tritech Technology AB, har idag förvärvat FindOut Technologies AB med c:a 35 medarbetare i Stockholm och Linköping.

Förvärvet är ett mycket viktigt komplement i Tritechs fortsatta ambitioner att bli det ledande utvecklingshuset i Norden för intelligenta produkter och system. FindOut kommer ytterligare vässa Tritechs nuvarande erbjudanden där FindOuts produkter och kunnande inom visualisering och produktutveckling möjliggör ett än bredare erbjudande till marknaden. Bolagen kommer initialt att fortsätta sin verksamhet med nuvarande bolagsnamn och strukturer.

”Med avstamp från en gemensam värdegrund mellan bolagen och ett ännu starkare erbjudande till marknaden ser vi fram emot framtida nya projekt och en positiv utveckling för båda bolagens anställda och kunder” säger Hans-Erik Wikman, tf VD Tritech.

”Att kunna utveckla smarta produkter och system från vilka information visualiseras och lagras användarvänligt, i syfte att kunna fatta värdefulla affärsbeslut, ser vi nu med glädje är fullt möjligt inom våra gemensamma väggar” säger Peter Roos, VD FindOut.

För vidare information hänvisas till:

Hans-Erik Wikman, tf VD Tritech Technology AB
Peter Roos, VD FindOut Technologies AB.
Per Vannesjö, styrelseordförande Tritech Technology AB.

Tritech Technology är ett tekniskt utvecklingshus som realiserar nästa generations produkter och lösningar inom industriell IoT, AI, maskininlärning, avancerade inbyggda system och trådlös kommunikation. Vi tar oss an projekt från både större etablerade bolag och start-ups, och vi hjälper våra kunder i hela processen från idéframtagning till färdig produkt. Bolaget och dess dotterbolag omsätter mer än 200 mkr, med c:a 150 medarbetare och har verksamheter i Stockholm, Göteborg samt Helsingfors.

tritech.se

FindOut Technologies hjälper företag att utveckla och utvecklas. Våra skickliga konsulter inom mjuvaru- och verksamhetsutveckling leder till värdefulla resultat där effektivitet och innovation är viktiga mål. Visualisering är en röd tråd genom verksamheten i både lösningar och arbetssätt för att skapa samförstånd och tydliga beslutsunderlag där komplexitet är en del av vardagen. Bolaget finns i Stockholm och Linköping.

find-out.se