På Combitech finns en stor kompetens och erfarenhet inom systemsäkerhet och utveckling av säkerhetskritiska system. Vi arbetar med spännande system, allt från ubåtar, ytfartyg och stridsflygplan, till lednings- och vapensystem samt autonoma farkoster. Alltid med fokus på att säkerställa säkra designlösningar.

Vi har ramavtal med en mängd stora företag och myndigheter. Exempelvis har vi ett nytt stort ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) för tekniska konsulter avseende SystemsäkerhetSom exjobbare hos oss får du en meriterande grund för framtida anställning hos oss i Combitech inom Safety, Human Factors Integration (HFI) eller annat område. Combitech finns på flera orter i Sverige utöver Linköping.

Exjobb – regler och designkrav för drönare

Drönare är obemannade luftfartyg eller obemannade luftfartssystem som under senaste åren har blivit allt mer vanlig i olika civila och militära applikationer. De styrs antingen autonomt, semiautonomt eller av fjärrpilot på distans. Ett omfattande regelverk kring drönare har utvecklats och förändras i takt med användningen av drönare. Combitech strävar efter att ta fram en kunskapsbas för utveckling av säker drift av drönare och är därför intresserad av er insats i form av exjobb under 2024.

Vi formar exjobbet tillsammans så att universitetets krav, era egna preferenser på innehåll och Combitechs önskemål om ökad kunskap uppfylls. Exempel på innehåll och frågeställningar kan vara;

  • Vilka nationella och internationella regler och krav gäller för verksamheten som använder drönare.
  • Vilka regler och krav gäller för design av en drönare utifrån systemsäkerhet/flygsäkerhet och HFI.
  • Jämförelse mellan civilt och militärt bruk av drönare avseende regelverk.
  • Begränsningar i användning beroende på domän utifrån regelverk

Våra befintliga kunder börjar fråga kring uppdrag avseende drönare och vi lär oss området tillsammans, samtidigt som ni behöver en introduktion kring systemsäkerhet/flygsäkerhet och HFI vilket Combitech kan förse er med.

VEM ÄR DU?

Vi söker dig som går en högskole-/ civilingenjörs-/kognitionsutbildning.

Vi önskar att ni är två som delar på exjobbet för ett välarbetat resultat som gynnar både er och oss. Ni bör vara analytiskt och kreativt lagda, då detta exjobb är av lite öppen natur.

Combitech finns med som bollplank och delar med sig av sin kompetens.

Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.

KOM & GÖR SKILLNAD 

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.

För oss handlar det om hållbarhet – vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång – utan våra medarbetare står vi stilla.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!