Cecilia Janzén

Financial manager

Keywords: Ekonomi, Projektekonomi, Redovisning

Sedan jag tog min masterexamen i ekonomi vid Linköpings universitet 2008 har jag arbetat med kvalificerad redovisning och ekonomi, främst inom offentlig sektor. Med flera års erfarenhet som internkontrollansvarig inom redovisning och administration i en stor offentlig organisation, värdesätter jag ordning och reda inom ekonomiområdet, vilket känns särskilt viktigt när det gäller förvaltning av skattemedel.

Min drivkraft är att stödja kollegor och medarbetare i deras arbete och säkerställa att redovisnings- och rapporteringsprocesserna är tydliga och enkla att följa, vilket underlättar för alla att göra rätt från början.

High resolution photo vCard