Göran Eriksson, Rosie Pellerone och Jonas Forsman, alla Splitgrid

Splitgrid är en ny betallösning för handeln som innebär att leverantörerna automatiskt får betalt när en vara säljs över disk. Det innebär att handelns aktörer lättare kan testa nya varor och koncept – utan att riskera kundförluster. Företagets framgångar i Sverige gör att man ser sig om efter nya marknader, frågan är bara vilken ny marknad som har störst potential.
– Tack vare Inkubera och projektet Swedish Scaleups fick vi möjlighet att utreda några intressanta marknader. Analysen kommer att ligga till grund när vi gör vår exportsatsning 2020, säger Splitgrids vd, Göran Eriksson.

I Sverige är butikernas datamognad liksom användandet att betal- och kreditkort hög. Men hur ser det ut i andra länder? Vilka juridiska, ekonomiska och branschmässiga finns på några tänkbara marknader och vilka är möjligheter? Kort sagt – var har Splitgrid störst chans att lyckas?

Swedish Scaleups gjorde en upphandling av ett konsultbolag som kunde genomföra analysen som blev klar innan sommaren.
– Precis som vi anade dröjer det innan Tyskland kan bli en marknad för oss, säger Göran. Undersökningen visar dock att utvecklingen går snabbare framåt än vi trodde. Estland och framför allt Storbritannien däremot fullt möjliga marknader för oss.

Splitgrid får redan olika förfrågningar från utlandet. Att betalningsmoralen är högre i Sverige än i många andra europeiska länder gör att ett system som Splitgrid blir extra attraktivt, vilket talar för en exportsatsning. Ännu har inte företaget känns sig moget att ta klivet, men den dagen kommer allt närmare.
– Jag räknar med att vi gör en seriös satsning under nästa år, säger Göran. Strategin kommer att vara att ha med oss ett eller flera varumärken som vi redan jobbar med i Sverige. På så sätt blir vi mer attraktiva för utländska butikskedjor.

Oavsett vilken marknad Splitgrid beslutar sig för, kommer det kräva någon form att fysisk närvaro – antingen med egen personal eller tillsammans med en samarbetspartner.
– Det kommer att bli en stor och viktig satsning för oss. Undersökningen kommer att ligga som grund för beslutet. Man kan absolut säga att trösklarna ut på en exportmarknad har blivit lägre tack vare Inkubera och Swedish Scalups.