Det första spadtaget har nu tagits för att skapa ett nytt AI-nätverk i Östergötland. Linköping Science Park och AI Sweden bjöd in till en första nätverksträff där bolag fick möjligheten att delta i workshop och tillsammans lyfta vad som önskas i ett framtida AI-nätverk. 

“Östergötland är en region som besitter stor kunskap inom AI och samverkan. Vi tror det vore nyttigt att starta ett nätverk där vi kan korskoppla och skapa utrymme för kunskapsutbyten och samverkan emellan olika aktörer. Både mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor,” berättar Sara Karlsson, Ecosystem & Partner Manager AI Sweden, East regions.

Förmiddagen som leddes av Oscar Spaak och Sara Karlsson från Linköping Science Park, bestod av en workshop där deltagarna fick möjlighet att diskutera frågor som hur man vill att nätverket ska ta form, vad nätverket ska innehålla för typer av aktiviteter och vem nätverket finns till för. 

Deltagarna diskuterade bland annat om vikten av samarbete och att stötta varandra i hur AI påverkar olika samhällsgrupper. Regelbundna möten och medlemmars engagemang önskas att vara i fokus i nätverket, allt för att stärka gemenskapen och främja personlig och kollektiv utveckling inom AI. Materialet som samlades in från workshopen kommer bearbetas och utvecklas vidare på nästa nätverksträff.

 

Delta på nästa träff med nätverket AI Öst den 25 april