Projektdeltagare:

Linköpings universitet, RISE, Norrevo Fastigheter, Siemens, Uppsala universitet.

Målet med Spar Bevar är att utveckla ett molnbaserat digitaliseringsramverk för energioptimering och underhåll av historiska byggnader. Projektet kommer undersöka möjligheterna utifrån tre byggnader i Norrköping; Hörsalen, Stadsteatern och Stadsmuseet.