Fredrik Ahlgren, universitetslektor vid Linnéuniversitetet och forskare inom området Internet of Things. I maj var han på resande fot i New York där han besökte konferensen Smart City Expo. Vi har fått ta del av hans spaningar från konferensen och hur smarta städer kanske faktiskt ser ut att vara en hetare potatis här hemma i Europa än på andra sidan Atlanten.

Reserapport från Smart City Expo i New York

Anlände till ett soligt och varmt New York och deltog i Smart City Expo på Pier 36. Konferensen lockade deltagare från hela världen med stort fokus på AI och dess potential att forma framtidens städer. Majoriteten av deltagarna var från USA, även om en del globala företag också var på plats.

AI och dess tillämpningar inom smarta städer var det mest framträdande temat. Många diskussioner kretsade kring hur AI kan förbättra offentliga tjänster, från trafikhantering till nödsituationer. En intressant reflektion från samtal med deltagare var hur mycket längre fram Europa verkar vara jämfört med USA när det gäller att adoptera smart city-teknik inom den offentliga sektorn. Amerikanska städer saknar ofta investeringar i grundläggande infrastruktur som luftkvalitetsmätning och ljudnivåkontroll, vilket är mer utvecklat i Europa.

Konferensen var mindre än den årliga motsvarigheten i Barcelona, vilket indikerar att intresset för smarta städer kanske är större i Europa än i USA. Detta återspeglades även i diskussionerna och utställarna, där europeiska företag visade upp mer avancerade lösningar för stadsutveckling.

En av höjdpunkterna var att spendera tid med Helium Foundation, som har implementerat nästan en miljon LoRaWAN-gateways globalt. Deras affärsmodell, som belönar individer som installerar gateways i sina hem eller på andra platser, är innovativ och inspirerande. Deras lösningar kan bidra till en mer uppkopplad och effektiv stadsmiljö.

Smart City Expo i New York gav värdefulla insikter om framtiden för smarta städer och de teknologier som driver denna utveckling. Innehållet var rikt och gav en god översikt över hur olika regioner hanterar utmaningar och möjligheter inom smart city-utveckling. För vårt IoT-lab i Kalmar och de projekt vi driver för småföretag, erbjuder dessa insikter en värdefull jämförelse och inspiration för framtida initiativ.

Fredrik Ahlgren
Universitetslektor
Linnéuniversitetet