Genom att erbjuda ekonomiskt stöd för extern konsultkompetens kunde flera företag stärka sin digitala säkerhet och därmed positionera sig för hållbar tillväxt och framgång på den globala marknaden.

För små och medelstora företag i tillväxtfas har Tillväxtverket och Linköping Science Park erbjudit en möjlighet att stärka arbetet med digital säkerhet. Genom fördelning av ekonomiskt stöd i form av checkar för digital säkerhet kunde företagen ta in extern konsultkompetens för att inleda och vidareutveckla sitt arbete inom området. Ett företag som utnyttjat möjligheten är VISIARC.

– Det här har stärkt vår konkurrenskraft, säger Peter Lindgren, VD på Visiarc. Arbetet har gett oss möjlighet att införa ett ledningssystem enligt en ISO-standard som våra universitetskunder efterfråga.

VISIARC erbjuder konsulttjänster inom Tech och är ofta en teknikpartner till sina kunder. De utvecklar och underhåller kunderna digitala produkter, tex IoT, appar och webbappar. De arbetar både frontend och behöver säker kommunikation med moln och backend.

Checken var avsedd att användas för att skapa initialt stöd för företagets pågående arbete med digital säkerhet och stärka företagets förmåga att agera på och utveckla arbetet som stöd för nya affärer och ökad konkurrenskraft. Företag kunde söka mellan 50 000 och 100 000 kronor i stöd. Trots att det var en pilot var intresset för insatsen var stort och det slutade med att ett 20 tal bolag fick ta del av stödet

Konkret gav den möjlighet att ta in konsulter för att genomföra förstudier, undersökningar, åtgärder och kompetenshöjande utbildningar inom områden som generell riskanalys, teknik och digitala verktyg, leverantörer, kundrelationer, regulatoriska frågor och mycket mer.

Majoriteten av deltagande företag, främst startups och scaleups, uppger att de ökat sin konkurrenskraft som en följd av insatserna. Innan projektet hade endast 15 procent av företagen en handlingsplan för digital säkerhet, efteråt är siffran 55 procent. Många har använt checkarna för risk- och hotbildsanalyser, workshops och åtgärder för att minimera säkerhetsrisker.
Resultaten visar att många företag planerar att fortsätta samarbeta med konsulter de fått kontakt med för att förbättra och implementera digitala säkerhetsstrategier. Det framgår av utvärderingen att utan stöd skulle företagen haft svårt att genomföra och prioritera åtgärder för digital säkerhet på samma nivå. Checken utgjorde en katalysator.

“Vi hade inte genomfört detta utan stöttning pga brist på pengar” uppger ett av de deltagande bolagen. “företaget är ännu inte i en vinstdrivande situation, så vi tror att det är en låg sannolikhet att aktiviteten hade genomförts utan stöd”

Linköping Science Park och för nu dialog med Tillväxtverket om att fortsätta med liknande insatser och dessa annonseras så fort de finns öppna för att söka Vi erbjuder även kontinuerligt stöd genom klustret Cyberly.