Under helgen den 7e – 9e maj deltog över 30 deltagare i Spring Game Jam. Ett game jam kan beskrivas som ett hackathon för spelutveckling. Under eventet ska deltagarna gå ifrån spelidé ifrån givet tema till färdig prototyp. Deltagarna kunde välja mellan 3 olika teman; “Friendly Frisbee”, “Wine Language” och “Deadline Capitalism”. De hade sedan 48 timmar på sig att bygga ett spel.

Resultatet blev 11 riktigt imponerande spelprojekt. Spoelen byggdes i allt ifrån Scratch till egenbyggda programmeringsspråk. Det mest populära temat var Friendly Frisbee med 5 spel, tätt följt av Wine Language med 4 spel. Eftersom eventet arrangerades digitalt deltog även en del internationella deltagare, till största del ifrån Canada.

Resultaten kan spelas här.

Eventet arrangerades av LiTHe-kod. LiTHe-kod är en studentförening vid Linköpings universitet vars syfte är att främja och inspirera intresset för programmering, mjukvaruutveckling och allt som hör till. Nästa game jam de kommer arrangera är Fall Game Jam vars datum ej är spikat än.