Vad är egentligen ett regionalt flaggskeppsprojekt?

Det är en fråga som Linköping Science Park fått finansiering från Vinnova för att utreda. Svaren ska resultera i ett nationellt kunskapsunderlag som ska delas med alla som finner det intressant. 

Syftet är att bygga kunskapsunderlag som kan delas med fler i syfte att säkra svensk konkurrenskraft. Genom uppdraget ges Linköping Science Park förutsättning att stärka verksamhetens kunskap i frågorna liksom bidra till att Sverige får möjlighet mobilisera sig och bidra till den samhällstransformation och kompetensförstärkning landet behöver.

Vart projektet befinner sig just nu

I början av 2022 tillsattes en Advisory Board med bred uppslutning från representanter som innefattar Östergötlands offentliga sektor och näringsliv. Därtill ingår även Kalmar och Dalarna Science Parks, samt Bizmaker.

Advisory boarden kommer att träffas vid sex tillfällen med fokus på olika teman för att säkerställa att metod och process kan fungera i fler regionala kontexter om och när projektet ges förutsättning att skala. Den första träffen ägde rum den 17 juni. Göran Marklund, ställföreträdandegeneraldirektör Vinnova samt Åsa Zetterberg, förbundsdirektör Tech-Sverige deltog som föredragande på temat Grön & Digital Omställning


Sagt av Advisory Board om det första mötet

Louise Felldin, Näringslivsdirektör, Linköpings kommun

Vad fångade ditt intresse med detta projekt?

Jag intresserade mig för det eftersom att vi ska definiera något som inte finns och att det handlar om en kombination av tech, hållbarhet, stora utmaningar, samverkan, olika branscher och olika sektorer. Att tillsammans försöka lösa en gemensam utmaning, det lockade.

Vad har du för förväntningar framåt?

Mina förväntningar är att vi kanske inte vet vad som kommer hända, men att det ger sig under resans gång. Jag ser väldigt mycket fram emot de diskussioner vi kommer att ha i den här gruppen och de olika vägval vi kommer göra. Det är oerhört professionella människor som representerar olika delar av vår region. Men jag förväntar mig att vi till slut ändå kommer fram till ett resultat och inte går ut ur projektet lika förvirrade som i början. Att vi då har tagit fram något som är användbart både för oss och för övriga Sverige.

Vad har du lärt dig under dagen?

Både Göran och Åsa gav från olika perspektiv en hel del insikter i hur komplext det här är, men jag har också lärt mig genom att vi pratar med varandra och hör hur de andra tänker. Jag ska gå in i det här med stora ögon och öron, men en väldigt liten mun. Det kommer dock inte bli lätt, men jag ska försöka.

Vad hoppas du kunna bidra med i fortsättningen?

Jag har en ganska lång erfarenhet av att den här typen av projekt utifrån min tidigare roll på RISE där vi jobbade mycket med den här typen av konstellation; näringsliv, akademi, föreningar och kommuner. Jag har kunskap både om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och så har jag det kommunala perspektivet och dess processer och jag för även med mig näringslivets perspektiv.

Har du fått någon insikt eller reflektion som du bär med dig?

Det kommer inte bli helt lätt, det finns riktningar från EU, från Vinnova och regeringen, bland andra. Det är inte lätt att förhålla sig till policies och program som finns, men vi kommer att göra vårt bästa.


Hans Holmström, VD, Siemens Energy

Vad fångade ditt intresse med detta projekt?

Jag brinner för det här med “Aktiebolaget Sverige”, hur kan vi samarbeta för att fortsätta att öka välståndet och fortsätta bidra med olika lösningar till andra länder.

Vad har du för förväntningar framåt?

Mina förväntningar är högt ställda, det innebär att vi har en definition av ett Flaggskeppsprojekt, vad det innebär och varför vi ska ha det. Där vill jag att vi landar.

Vad har du lärt dig under dagen?

Det är en intressant samling människor, det var en lärorik introduktion i gruppen, så det bådar otroligt väl för framtiden.

Vad hoppas du kunna bidra med i fortsättningen?

Jag hoppas att jag kan bidra med en väldigt lång industriell erfarenhet med exportfokus och de utmaningar man ställs inför som företagare på olika geografiska platser i Sverige, i och med att jag har opererat på flera olika ställen. Jag tror att jag har en del att ösa ur där, rent erfarenhetsmässigt.

Har du fått någon insikt eller reflektion som du bär med dig?

Inte bara från idag, utan under många år har jag insett att vi är väldigt komplicerade i det här landet, det är väldigt många fraktioner, organisationer, funktioner, myndigheter, det är så många. Tyvärr landar det ofta i ganska gråa slutsatser och det är vår största fiende, vi har svårt att få ihop alla tusen pusselbitar som behövs. Det är en utmaning för det här projektet.

 


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till projektets nyhetsbrev här

Ja tack, jag vill gärna veta mer om Regionala flaggskeppsprojekt

* indicates requiredLinköping Science park will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:


You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@linkopingsciencepark.se. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.