ShortLink, med kontor i Linköping och Karlstad, och dess samarbetspartners tilldelas 45 miljoner i ett EU-projekt som initieras och finansieras av Europeiska försvarsfonden, EDF.

ShortLink ingår i ett projekt för att stärka europeisk försvarsindustri, där man nu tillsammans med ytterligare två europeiska företag får i uppdrag av EU att utveckla en ny teknik för att detektera trojaner i halvledare. Man har länge känt till att problem med trojaner funnits i mjukvara. Nu vet man att det även kan finnas trojaner i hårdvara (halvledarkomponenter), vilket kan vara förödande, exempelvis i militära applikationer. En trojan är extremt svår att upptäcka, men om/när den aktiveras kan den till exempel läcka information eller påverka funktionalitet. Det är här ShortLink kommer in i bilden. Projektets syfte är att identifiera trojaner för att på så vis förhindra att försvarssystem hackas och läcker olika typer av information.

Tillsammans med de andra två aktörerna, ett franskt och ett spanskt företag, kommer vi att samarbeta för att leverera högteknologi i världsklass. Vi tre företag har trimmat ihop oss under en tid, och det har varit en väldigt inspirerande process hittills. Vi vet att vi kommer att lära oss av det här samarbetet, och dessutom tillföra höga värden till EU, berättar Marcus Movér, VD på ShortLink.

För ShortLink innebär uppdraget att behovet av flera duktiga ingenjörer blir ännu större.

Det här ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi, och vi ser ett stort behov av ytterligare rekrytering. Det är främst elektronikingenjörer och FPGA-/ASIC-utvecklare vi söker, säger Marcus, och fortsätter: vi har haft hög beläggning och en stark orderingång under en tid, och vi kan med glädje se att det håller i sig. Och den här stora ordern gör förstås läget ännu bättre.

Fler frågor besvaras av undertecknad eller Marcus Movér på marcus.mover@shortlink.se eller 070–249 97 00.

 

Per N Lekemark – Head of communications

per.lekemark@shortlink.se, 070–69 69 325