Sverige vill gärna ha en tätplats i den internationella AI kapplöpningen men vi har mycket att göra om vi ska stärka vår position. Sverige, inte minst Östergötland, har kompetens i världsklass inom AI-teknik och innovation men tillämpningen måste gå betydligt fortare. Inom kort etableras en AI-nod med bas i Östergötland. Hit välkomnas en vid variation av intresserade aktörer som vill lära, utvecklas och tillsammans stärka svensk konkurrenskraft inom AI.

Minns du tiden när AI mest kändes som Science fiction? Den tanken är så 2017. De senaste två-tre åren har utvecklingen inom AI fullkomligen exploderat och vi rusar med raska kliv in i en datadriven värld där olika typer av AI integreras i syfte att föra mänskligheten framåt. Och i den typen av sammanhang vill Östergötland självklart vara med.

Regionala noder i nationell satsning

En förstudie som nyligen avslutats i Östergötland med omnejd visar ett stort regionalt intresse för AI och beslutet är fattat. En ny AI-nod – East Node – kommer att etableras med bas i Linköping. Hittills finns AI-noder i Stockholm, Göteborg, Örebro och i södra Sverige och satsningen i öst sker parallellt som en liknande norröver. Bakom initiativet står centret AI Innovation of Sweden, med hemvist i Lindholmen Science Park och med Vinnova som finansiär.  Målsättningen är att påskynda tillämpningen av AI genom delad kunskap och data, sammanförd kompetens och flertalet utvecklingsprojekt inom områden där Sverige kan bli internationellt ledande. Att skapa bubblande, lockande arenor och låta idéerna utvecklas genom samverkan i regionala AI noder, är ett av verktygen i det nationella centrets låda.

Stora behov, stor kompetens och större nytta

Karin Ackerholm, innovationsrådgivare på LiU och Niclas Fock, forsknings- och affärsutvecklingsansvarig på RISE, har på uppdrag av Linköping Science Park ansvarat för förstudiens genomförande. Studien har bland annat omfattat workshops med intressenter från offentlig sektor, akademi och näringsliv, både stora bolag och startups. Sammanfattningsvis efterfrågas olika typer av aktiviteter: deltagarna ser gärna insatser i form av samarbetsprojekt, expertstöd, matchmaking, kvalitetssäkring och riktade event för kunskapshöjning eller erfarenhetsutbyte.

Karin och Niclas är överens om att region öst har utmärkta förutsättningar för etablering av en AI-nod.

-Vi har ett antal regionala styrkeområden med företag och organisationer som kommit långt i sin AI tillämpning. Hela logistik- och transportsektorn är stark, liksom vårdsektorn och säkra system och samhällsteknik där vi har SMHI, Polisen, Ericsson, Luftfartsverket och SAAB, bara för att nämna några som redan är långt fram. Vi ser en blandning av aktörer som behöver sätta fart på sin AI-användning, några med god kompetens och andra som är nybörjare. Vi ser fram mot att visa övriga Sverige vad vår region har att erbjuda och vi är redo att lägga all vår energi på att skapa en riktigt stark nod. Ju fler som ansluter desto större blir det gemensamma utbytet, säger Niclas.

Regionala fördelar, med säkerhet

AI kan dessutom stärkas med den regionala spetskompetens som redan finns inom områden som visualisering, simulering, Internet of Things och cybersäkerhet. Visual Sweden och IoT World är exempel på regionala satsningar som med all säkerhet möjliggör horisontella arbetssätt. Mängder av data ska struktureras, beräknas, analyseras, visualiseras, användas och skyddas – spännande teknologier som redan hänger tätt samman i regionen.

Fördelar finns också i det täta samarbetet med Linköpings universitet och kompetenser som docent Fredrik Heinz, ordförande i svenska AI-sällskapet och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Med en plats i den nationella styrgruppen för AI Innovation of Sweden blir hans nätverk en fin tillgång, inte minst vid etiska frågor kring tillämpad AI.

Karin Ackerholm betonar vikten av att ha järnkoll på säkerhets- och integritetsfrågor.

-Visst pågår en etisk diskussion och nog finns det en oro kring övertramp och eventuell brottslighet. Vi möter idag så många AI-smarta, digitala lösningar utan att tänka på det. Rekommendationssystem vid nätshopping, gräsklipparrobotar, stödsystem i vården – tekniken finns och kan vara tillgänglig för alla. Även för de som vill sko sig på andras bekostnad. Det är vårt ansvar att att skapa säkra, smarta, trygga system som gör nytta. Inte minst är noden och ett ökat kunskapsutbyte viktig just i det avseendet, poängterar Karin.

East Node nästa

En bit in i juni avslutas förstudien formellt vid ett möte med intressenter och potentiella partners. Linköping Science Park har uppdraget att driva processen kring etableringsprocess, organisation och framtida arbetssätt och noden kommer med stor sannolikhet att ingå i det regionala styrkeområdet uppkopplade system.

Det sägs att AI just nu befinner sig ungefär där Internet var för 20 år sedan. Vi vet ju alla hur den samhällsförändringen ter sig idag. Kanske kommer människans växande kamratskap med AI att bidra till ännu en digital revolution. Med rätt tillämpningar är möjligheterna att dra nytta av Artificiell Intelligens i det närmaste obegränsade. Karin och Niclas menar att det är nu det samhällsdanande AI-tåget börjar rulla på allvar och vill man vara med på resan ska man definitivt hoppa på.