Östergötland har blivit en framstående region för Additive Manufacturing (AM). Företag som 3D
Systems, WematterSiemens Energy och Interspectral växer i regionen genom att dra nytta av den
starka AM-kompetensen som finns här.

Nyligen förvärvades Linköpingsbaserade Wematter av det amerikanska företaget 3D Systems.
Wematter, grundat 2014, specialiserar sig på tillverkning av 3D-skrivare för plastmaterial. Detta är
bara en nyhet i raden av många som visar på det ökade intresset för AM i Östergötland.

– En av anledningarna till att Östergötland blivit en hotspot för AM är den starka tekniska och
industriella traditionen i regionen. Dessutom finns det en stark samverkan mellan universitetet,
företagen och det offentliga, vilket har skapat en innovativ och samarbetsvillig miljö för företagen
att verka i, säger Felicia Lai Jakobsson, Visual Sweden.

För Teknikbolaget Interspectral har AM utvecklats till en helt ny marknad. Bolaget har skapat en
visualiseringslösning som hjälper slutanvändare av AM med kvalitetssäkring, ett område vars
potential ökar fort i takt med att AM skall industrialiseras. Nyligen skrev bolaget ett kontrakt med
Franska AddUp och man jobbar med bolag i hela världen inom allt från rymd och flyg till
biltillverkning och medicinska tillämpningar.

– Marknaden skriker efter nya metoder att kvalitetssäkra tillverkade komponenter. Vår metod
handlar om att bygga upp en digital tvilling där vi sedan kan applicera 3D visualisering, analys och AI
för att hitta defekter. Man kan jämföra det med medicinsk bild. Med expertisen i regionen och med
rätt stöd från innovationssystemet kommer vi kunna växa och bli marknadsledande, säger Thomas
Rydell, Interspectral.

Förutom företagens engagemang syns också satsningar inom forskningen. Linköpings universitet
(LiU) har nyligen lanserat en testbädd för 3D-utskrifter i metall och polymera material. IMA
(Innovative Materials Arena), LiU och sju partners har vidare fått ett projekt beviljat som ska stötta
testbädden, skapa en process för pilotförsök för företag och driva kunskapshöjande aktiviteter.
Detta ger företag, studenter och forskare möjlighet att testa nya material och processer.

– Vi ser ett mycket stort intresse bland IMAs medlemmar, och även hos andra företag, för 3DAM. 3D
systems förvärv av Wematter är ytterligare ett bevis på stort intresse och kompetens i regionen,
säger Christer Karlsson, IMA.

LiU har länge varit världsledande inom materialforskning och den nya testbädden öppnar upp för
ännu fler forskningsområden, särskilt med inköpet av en 3D-skrivare för metall som möjliggör studier
av tillverkningsprocessen och produktionsflödet.

Den snabba utvecklingen inom AM i Östergötland visar på den enorma potential som finns i
regionen. Med starka företag, framstående forskning och en vilja att utvecklas och samarbeta är
framtiden ljus för AM i Östergötland.

 

Bild: AM Explorer 2022, Interspectral. Norrköping