På fredag den 10/12 öppnar nästa omgång av Energimyndighetens utlysning ”Verifiering av innovationer med kund”, sista ansökningsdag är den 9/2 2022.

Sök stöd för projekt som syftar till verifiering av nya produkter, lösningar och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem. Verifieringen ska ske tillsammans med kund. I denna omgång höjs maxstödbeloppet till 3 miljoner kronor. 

Läs mer och skicka in din ansökan här!

Energimyndigheten stödjer affärsutveckling som ett led i att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet. Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja verifiering av produkter, lösningar och tjänster samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.

Vem kan söka?

Energimyndigheten välkomnar ansökningar från små och medelstora företag (SMF).

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor” och underlag som bekräftar den kravställande kundens engagemang och intresse i projektet.

Utlysningen är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. Innovationen ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem samt bör kunna bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och ökade exportintäkter.

Lösningen ska ha uppnått lägst RL 3 och högst RL 8 för att kunna beviljas stöd.

Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund samt därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas.

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och innovationer utanför den traditionella energisektorn (till exempel lösningar som minskar energianvändningen).

Informationsmöte

Den 14 december bjuder Energimyndigheten in till ett informationsmöte om utlysningen. Anmäl dig nedan:

Anmälan och inbjudan till informationsmötet

Tid: 14 december 2021, kl. 10.00-11.00

VarMicrosoft Teams

 

Energimyndigheten logga, finansierar IoT World, Linköping Science Park