Under sex år har Swedish Scaleups stöttat 370 bolag i sina tillväxtprocesser. Nu har både historien om initiativet och dess metoder dokumenterats och förpackats i två helt nya böcker!

Swedish Scaleups är ett unikt samverkansprojekt över fem regioner. Målet är att hjälpa innovativa bolag i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro att växa, socialt och miljömässigt hållbart. Företagen som får stöd av Swedish Scaleups får tillgång till den samlade kompetensen hos tio företagsinkubatorer och Science Parks. De sätts i kontakt med relevanta storbolag, forskare, investerare, inkubatorer och nätverk, både i Sverige och utomlands.

Om böckerna

I boken Scaleups- De dolda hjältarna i Sveriges välfärdsreserv får vi möta både företagare, politiker och eldsjälarna bakom Swedish Scaleups. Vi får lära oss mer om scaleups och deras viktiga roll i vårt samhälle. Boken är skriven av Joakim Hedström.

Swedish Scaleups får företag att växa är en metodbok som har samlat den kunskap som arbetats fram under sex års projekttid. Här kan du ta del av metoder, verktyg och processer för tillexempel Kapitalförsörjning och Hållbarhet.

“Under de sex år som Swedish Scaleups existerat har vi lärt oss mycket. Inte minst har vi sett hur stödsystemet tar slut när företag lämnar inkubatorerna. Därför vill vi med den här boken kraftsamla kring scaleups- bolag med en explosiv tillväxt som kan hantera 10 000 kunder lika lätt som de tidigare kunde hantera 10. Det är de här bolagen som kommer bygga framtidens välfärd. Och om det inte bygger den för Sverige, vem kommer då att dra nytta av den?”

“Swedish Scaleups samlar regioner, inkubatorer och science parks i östra Mellansverige med en gemensam ambition- att hjälpa innovativa bolag att förverkliga sin potential. Det här är boken om Swedish Scaleups.”

Vill du ha en bok?

Arbetar du i innovationsstödsystemet, som coach eller med företagsutveckling på annat sätt? Eller ingår du själv i teamet på ett scaleup-bolag och vill ha stöttning i hur ni ska arbeta smart för att nå nästa steg? Hör av dig till oss på info@linkopingsciencepark.se så skickar vi böckerna till dig. Scaleups- de dolda hjältarna i Sveriges välfärdsreserv kan du ladda ner här!

Vad är en scaleup?

  • Ett aktiebolag med en existerande affärsmodell som minst tio anställda. Enligt vissa definitioner ska det omsätta minst sju miljoner kronor.
  • Verksamheten ska ha någon typ av innovation.
  • Bolaget finansieras nästan alltid av sina kunder.
  • Det ska finnas en vilja att skala upp verksamheten.
  • Affärsmodellen ska vara skalbar.’
  • Enligt OECD ska det ha funnit en årlig genomsnittlig tillväxt om minst 20% de senaste tre åren.