2024 är det 40 år sedan Linköping Science Park invigdes och förberedelserna inför jubileumsåret får verksamheten att sjuda av aktivitet.

Just nu skrivs Linköpings innovationshistoria, med visualiserade tekniska höjdpunkter och levande personporträtt. Genom en publik tidslinje, bjuds du in att lyfta och återuppleva både viktiga och roliga händelser från åren som gått.

Linköping Science Park är en av de största och äldsta i Sverige. Meritlistan över bolagen som kultiverats här är lika imponerande som deras förmåga att i grunden förändra samhällets utveckling. Linköping har en tydlig Deep Tech-profil och kallas ofta Sveriges IT-vagga. Stadens tekniska kompetens är djupt rotad i universitetets framstående forskningsområden.

– Basen i forskningsparken har alltid varit den starka kopplingen till universitetet, berättar Fredrik Larsson, digital strateg och kommunikationschef på Linköping Science Park. Framgångsrika bolag har tagit avstamp i universitetets forskning, och kunnat nyttiggöra, kommersialisera och realisera sina idéer genom de processer som finns till hands i Science Park. I Sverige och stora delar av världen har de flesta personer idag daglig kontakt med teknik som är utvecklad i Linköping; genom den moderna bilens mjukvara, mobilens 3D-visualiserade kartfunktioner, algoritmer som möjliggör strömmande video eller i mötet med nutida medicinteknisk utrustning. För att nämna några exempel.

Det finns en unik uppslutning och långsiktighet kring forskningsparken och oavsett politisk riktning har kommunen som förvaltare hållit en enhetlig profil och kurs framåt. Nu skrivs en bok om Linköpings innovationshistoria och snart 40 år av sprudlande aktivitet och engagemang.

– Det är inte en historieskrivning i den traditionella betydelsen. Här står människorna och idéerna i fokus och vi lyfter fram händelser och teknikområden som är tongivande för utvecklingen genom åren ur ett tydligt framtidsperspektiv.

Boken berättar hur de senaste 40 åren lagt grunden för framgångsrik utveckling av det innovativa näringslivet i Linköping. Genom att lyfta goda exempel från historien, skapas en trygghet och tilltro till regionens nutida och framtida kapacitet och kompetens. En annan aktivitet som genomförs under 2023 är en med allmänheten samskapad tidslinje över de 40 år som gått. Tillsammans med ikonalfabetet som forskningsparken tagit fram för att representera innovationer från Linköping, visualiseras stadens talrika, tekniska framsteg.

Aktiviteterna 2023 lägger grunden för historieskrivningen av forskningsparken och det kommande jubileumsåret. Nästa års kalender innehåller ett årslångt firande med ett flertal event som uppmärksammar det arbete och det avtryck som forskningsparken skapat, och den samhällsutveckling som den fortsatt bidrar till.

– Vi vill belysa hur Science Park utgör en miljö som är både lockande för nya pionjärer och för serie­­entreprenörer att återkomma till. En nyckel till det är nätverk. Rör du dig i forskningsparkens miljöer och sammanhang, då möter du människor som är otroligt duktiga på teknikområden som förändrar hur världen ser ut imorgon – och har gjort så i 40 års tid nu. Det är i den typen av sammanhang som en forskningspark möjliggör verklig innovationskraft, något av det viktigaste vi står för.