Nu har utvecklingsprogrammet AI Boost som leds av Linköping Science Park och AI Sweden haft sin första introduktionsträff. I programmet får deltagarna lära sig mer om hur AI fungerar och hur de kan förbättra olika processer i organisationen med hjälp av tekniken.

Totalt har nio bolag valts ut för att medverka i programmet. Bolagen verkar inom olika branscher och de har gemensamt att de har behov att utveckla sin verksamhet med hjälp av AI på olika sätt.

Joel Roback, produktchef på San Sac AB som deltog under programmets första dag berättar lite om varför de har valt att delta:

“Vi vill alltid förbättra arbetsmoment som tar onödigt mycket tid och energi från oss anställda, samt lära oss mer om hur vi kan använda AI som komponent inom utveckling och kvalitetssäkring,” berättar Joel. 

Joel Roback, produktchef på San Sac AB.

San Sac är här bland annat för att skaffa sig en uppdaterad översikt över vilka AI-verktyg som kan vara värda att lära sig mer om under 2024 och hur de kan implementeras i praktiken.

Borago som också deltar i programmet förväntar sig även de att få en djupare inblick i hur AI kan användas för affärsutveckling och den dagliga verksamheten. Borago erbjuder utbildningar inom städ och expertkunskap inom upphandling, utredning och uppföljning av lokalvård för att utveckla städbranschen. 

“Vi har sedan 2016 transformerat över 20 klassrumsutbildningar till att bli digitala utbildningar. Det är ett omfattande arbete som kräver mycket interna och externa resurser. Vi behöver hitta en mer standardiserad utvecklingsmodell. Det gäller både vid översättning och framtagning av nya utbildningar,” berättar Karl Henriksson, VD på Borago.

AI Boost-programmet kommer bjuda in till löpande träffar under våren 2024 där deltagande bolag kommer få lära sig hur AI kan framgångsrikt införlivas i verksamheten genom workshops individuell coachning.

 

Kontaktperson för AI Boost:

Oscar Spaak, AI Change Agent på Linköping Science Park

oscar.spaak@linkopingsciencepark.se, +46(0)72-467 69 51