Göran Felldin är en världsvan entreprenör med decennier av erfarenhet. Med sin bakgrund från både näringslivet och den akademiska världen, agerar han nu vägvisare för SME-bolag i Östergötland.

– Lika delar ödmjukhet och nyfikenhet är det som löser biljetten till din bolagsresa, och kunden är den bästa kompisen du kan ha med på färden, inleder Göran Felldin. Min egen resa började på Linköpings Tekniska Högskola -78, där jag engagerade mig i allt som universitetslivet innebar.

Avslutningen på studierna och år som kåraktiv innebar en direkt anslutning till yrkeslivet, med exjobbet som gjordes för ett nystartat bolag. 1983 var Göran med och grundade Intentia, ett företag som tillhandahåller affärssystem för logistik- och produktionsbranschen. Namnet är en ordlek på ”inte en tia”, och en blinkning till grundarna som vid uppstarten var fattiga studenter.

– Det blev inte exakt så som vi planerat men väl ombord var det bara att åka med! berättar Göran och fortsätter; Då, i början av 80-talet, syntes en tydlig gräns mellan hårdvara, mjukvara och systemtänk. Genom att använda den tidens nya teknik i kombination med vår metod för problemlösning, kunde vi sammanfoga alla dessa delar till en enhetlig lösning.

Det blev en resa som accelererade snabbt, och expansionen fick extra kraft i och med It-bubblan på 90-talet. Vid densammas krasch vid millennieskiftet, uppgick Intentia efter några år i Lawson Software. 

Därefter återvände Göran till Linköpings universitet, denna gång som chef över Externa relationer och sedermera samverkansdirektör. Under ett decennium på positionen var han även involverad i en mängd Science Park-bolag, till exempel som styrelseordförande i LEAD inkubator och ansvarig för LiU Holding AB.

– Jag kom in i den akademiska världen med kappsäcken full av erfarenheter från näringslivet, men att akademisera de verktygen var långt ifrån självklart, säger Göran. Ganska omgående blev jag varse att det här inte är en stor koncern med centraliserad styrning utan en plats för fria själar och sammankopplade hjärteprojekt. Den insikten blev avgörande för att hitta min plats i detta omfattande nätverk.

Uppdraget som coach hos Swedish Scaleups inföll samtidigt som Göran precis inlett ett arbete som SME-coach på RISE. Hans samlade erfarenheter i kombination med RISE resurser, innebar en djup verktygslåda och stor igenkänning för de utmaningar som unga och växande företag står inför.

– Arbetet är inte identiskt, naturligtvis har mycket hänt på 40 år. Verktygen, de tekniska förutsättningarna och omvärlden har förändrats dramatiskt men metodiken är ofta densamma nu som då. Lärdomar som jag gjort under åren ger mig möjlighet att dra linjer och paralleller mellan punkter i företagens utmaningar.

Kort efter att uppdraget inleddes, lades innovationsrådgivningen via RISE ned, men som redan etablerad coach fortsatte Göran med fullt fokus på Swedish Scaleups. Kundrelationens dynamik i nyetablerade företag är något som han ofta återkommer till i sin uppgift som handledare. 

– Att integrera kunden som en del i att driva verksamheten har varit avgörande för mig, säger Göran. Det är en insikt som jag upplever att många tidiga företag inte riktigt har nått ännu. Kundfokuset finns men det handlar mer om att presentera en lösning baserad på ett antal uppsatta problem eller behov, än om delaktighet i själva framtagningen av produkten eller tjänsten. Genom att få med oss kunden på resan, är jag övertygad om att vi bygger en mer hållbar och långsiktig relation även med kundernas kunder. Då når vi hela vägen fram.

Den största fördelen med att komma med i ett Scaleups-program är möjligheten att få in etablerade entreprenörers erfarenhet och nya betraktningsvinklar.

– Företagande är ofta ensamt och att stå med operativt ansvar för en verksamhet kan vara ännu mer ensligt, säger Göran. Att då få möjligheten till stöd i ledningen framåt av en helt neutral person är mycket värdefullt. Många av företagen möter samma slags hinder som bolag på 90-talet. De har startat med en specifik kundlösning men behöver nu skala upp och röra sig mot en mer generisk tjänst och industriell process. Omställningen kan vara både svår och smärtsam, och många har ett inbyggt motstånd mot förändringen. Det är här jag kommer in som guide.

Som konsult under nästan hela sitt yrkesverksamma liv, har uppgiften inneburit en del utmaningar och nya lärdomar.

– Som resultatorienterad har jag fått öva på att sitta på händerna, skrattar Göran. Det är så självklart att rycka in och själv föra processen framåt, men min roll är att stötta andra i deras egen förmåga till problemlösning. Jag måste också erkänna att det är stort när något jag sagt under ett möte, tagits fasta på och utvecklats till ett flerpunktsprogram nästa gång vi ses.

Östergötlandsregionen har en lång tradition av teknisk kompetens och nyskapande affärsverksamhet.

– Systemtänket är integrerat i Östergötlands DNA. Företagen i regionen är särskilt duktiga på att bygga oerhört komplexa lösningar på ett sådant sätt att de blir begripliga och kommer till verklig nytta för näringsliv och samhälle, sammanfattar Göran. Från näringslivets sida odlas en kultur här som är lyhörd för ung talang och företagskompetens. De förväntas inte följa i samma fotspår, i stället finns ett aktivt utbyte mellan generationer och juniora och seniora företagare. Att verka som handledare i den miljön, med dessa talanger, ger verkligen ett mervärde till mitt yrkesliv också.