Den 22 november stängde Dynamic Code AB sin nyemission om 30 miljoner kronor. På grund av det stora intresset från marknaden, tilläts en överteckning på 10 procent, varför Dynamic Code nu tillförs 33 miljoner kronor i nytt eget kapital. Emissionen genomfördes bl a med hjälp av Pepins Group och deras crowdfunding. Emissionen öppnades för allmänheten den 21 november och var fulltecknad ett dygn senare.

Emissionen tecknades av både befintliga ägare och nya investerare och bolaget har idag över 600 aktieägare.

Emissionen ger Dynamic Code de resurser som krävs för att accelerera takten när det gäller utvecklingen och lanseringen av diagnos- och hälsotest-lösningar till både vården och direkt till konsument.

”Vi är nu positionerade för att erbjuda såväl konsumenter som hälso- och sjukvårdens aktörer snabba och säkra diagnos- och hälsotest-lösningar, där patienter, laboratorier och vårdgivare integreras direkt online. En lösning som underlättar vardagen för såväl konsument/patient som vårdgivare”, säger VD Anne Kihlgren.

Dynamic Code har också påbörjat en internationalisering och inlett samarbete med en global internationell vårdaktör. Satsningarna på nya marknader kommer nu att öka ytterligare.
Med egen produktutveckling, tillverkning och försäljning byggd på egenutvecklad skalbar labb-, logistik- och kommunikationsplattform, är bolaget redo för internationell etablering.

”Vi har nu de resurser som krävs för att ta tillvara våra unika möjligheter och stärka organisationen även med internationell kompetens och erfarenhet inom partnerskap, E-commerce och affärsutveckling”, avslutar Anne Kihlgren.

Kort om Dynamic Code

Dynamic Code är ett HealthTech-bolag som vill revolutionera vårdens sätt att ställa diagnoser. Med en egenutvecklad logistik- och kommunikationsplattform erbjuder Dynamic Code diagnos- och hälsotest-lösningar, ofta baserade på DNA teknik, både till vården och direkt till konsument.

 

Läs mer här.