En nätverksträff på ämnet LoRa ägde rum i Linköping den 8 juni. Efter en kort introduktion talade Lasse Lindström från Avnet och därefter Stefan Lindgren från Talkpool. Kim Myhrman visade också upp projektet lorahub.se. Träffen var ett startskott för återkommande träffar där intresserade kan samarbeta och dela med sig av sina kunskaper.

De cirka 25 deltagarna verkade nöjda, säger initiativtagarna Hans Winzell och Martin Bäckström, som just har avslutat sina studier hos Mölk Utbildning i Linköping. I samband med träffen monterade Talkpool upp en LoRa-gateway på Mjärdevi Center. Om man vill ha ett konto och testa tekniken går det bra att ta kontakt med Stefan Lindgren på Talkpool.