Coronapandemin förde som bekant med sig många oklarheter både i vardagen och arbetslivet. Vi fick ställa in och tänka om, men även hitta nya lösningar för nya situationer bortom pandemin. Detta har lett till att nytt ljus riktats mot problemet med oklara materialnivåer inom sjukvården och därmed gett upphov till ett nytt projekt inom Region Östergötland – “Vägledning av IoT för framtidens materialförsörjning inom offentlig sektor”.

Elise Karlborg är projektledare på Linköping Science Park. I materialförsörjningsprojektet är hennes roll att bidra med kontakter och kopplingar som kan vara relevanta för projektet samt ansvara för att projektresultatet löpande sprids även utanför projektgruppen. Det övergripande syftet med projektet är att komma närmare en lösning för en bättre och mer pålitlig lageröversikt inom offentlig sektor. Region Östergötland är projektägare och samverkar med Linköping Science Park, RISE, Kinda Kommun och Linköpings Kommun inom projektet.

Problem med hantering av förbrukningsmaterial inom vården 

Som nämnt tidigare kom pandemin att göra vardagen besvärlig för många, allt ifrån ständiga Zoom-möten till att inte kunna umgås med de vi ville. Sjukvården var och är fortfarande en arbetsgrupp som fick det särskilt tufft och behovet av en bättre kontroll av materialförsörjningen kom att lysa allt starkare. 

– Problemet är att det idag finns en bristfällig kontroll gällande spårbarheten av förbrukningsartiklar ute på sjukhus och andra vårdinrättningar. Det här gör det svårt att veta vad som finns i lager och om det finns tillräckligt med artiklar i lager på rätt plats vid rätt tillfälle. Det i sin tur kan skapa stress och mycket spring för medarbetarna, berättar Elise. 

Situationen ledde till att Region Östergötland tillsammans med ovan nämnda aktörer gick ihop för att undersöka problemet och se hur IoT-lösningar skulle kunna användas för att underlätta och förbättra personalens arbete. 

Två lösningar 

Vad har då projektet åstadkommit? Projektet som nu pågått sedan 2021 har hittills resulterat i två testade lösningar. En lösning innefattande användandet av QR-koder där personalen scannar materialet med en mobil eller scanner, och den andra en våg-lösning som känner av hur mycket som finns kvar i förrådet. Målsättningen med den här typen av system är att underlätta för medarbetare ute i verksamheterna, genom en bättre kontroll och vetskap om vad som finns i respektive lager, samt skapa automatiserade beställningspunkter, vilket skulle göra att medarbetare inte skulle behöva sköta beställningar manuellt och inte heller behöva känna samma oro för brist på vissa artiklar. Kraven på lösningarna är och har varit höga, det är en stressig miljö som kräver stressfria lösningar. 

– Syftet med lösningarna är att de ska underlätta för vårdpersonalen, det får absolut inte innebära fördröjning eller för stora förändringar i rutiner och arbetssätt, säger Elise och medger att just detta är en av de stora utmaningarna för projektet.

Utvärdering av lösningarna har visat att våg-lösningen får bäst i test, men bara för att två lösningar testats innebär det inte att man stoppar där. Redan nu i höst ska ytterligare en variant testas.

– Vi installerar just nu en kamera-/AI-lösning i vår testmiljö och förhoppningen är att denna lösning kommer att kunna testas i oktober. 

PUM

Studenter från PUM-kursen är redo att sätta tänderna i projektet.

Studenter bidrar till projektet 

Projektet samverkar just nu med Linköpings universitet. Genom en PUM-kurs (programutvecklingsmetodik) på LiU har cirka 130 studenter fått i uppdrag att utveckla en teknisk lösning som sedan kommer att testas och utvärderas på samma sätt som tidigare system inom projektet. Studenterna har delats in i fyra fiktiva företag som konkurrerar med varandra om att utveckla den bästa lösningen utifrån de krav som materialförsörjningsprojektet har satt upp. 

– Det ska verkligen bli jättekul att följa studenterna och få ta del av de lösningar de kommer att leverera i slutändan!

Elise Karlborg, Projektledare

Elise Karlborg, Projektledare