Foto: Unsplash.

I arbetet med att förbättra säkerheten till sjöss har nu IoT-bolaget LifeFinder testat sitt system på lastfartyget ARC Patriot som ägs av Wallenius Wilhemsen. Syftet är att proaktivt arbeta för att upptäcka elbilsbränder, samt kunna lokalisera var personal befinner sig om olyckor sker. Här tittar vi närmare på vad projektet handlar om och hur lösningen fungerar.

Behovet för att öka säkerheten till sjöss är hög. Med ökande antal olyckor och skador har ett pilotprojekt tillsammans med LifeFinder och lastfartyget ARC Patriot som ägs av Wallenius Wilhemsen med support från Safetytech Accelerator sett dagens ljus.

ARC Patriot, båten där LifeFinder testat sitt system.

 En snabb händelseutveckling, som elbilbränder ofta innebär, kräver tekniska lösningar för att förhindra att olyckor uppstår och en förbättrad lokaliseringsförmåga av personal om olyckan väl är framme. 

“Genom att använda våra gateways och enheter skapas en digital karta baserad på signalstyrka från wifi-sändare. Det möjliggör exakt positionering inom de stålrika och utmanande miljöerna på fartyg som kan vara upp till 230 meter långa och ha 13 lastdäck,” berättar Anders Schening, VD på LifeFinder.

En digital skyddsängel i smart förpackning

Enheten ska vara enkel att sätta upp. Med sin vikt på 24 gram och långa batteritid kan den placeras i och under bilar, monteras på väggar eller i andra trånga utrymmen. Enheten skickar sedan meddelanden till kaptensdäck vid detektion av onormala parametrar, exempelvis förhöjd temperatur eller fuktnivå eller avvikelser i personalstyrkan.

Det finns många potentiella faror ombord, exempelvis man över bord, elchocker, gas och syrebrist som LifeFinder proaktivt skulle kunna varna och informera om. Lösningen ger en ögonblicksbild av var varje person befinner sig på båten. Vid en nödsituation kan besättningen snabbt identifiera och assistera de drabbade. 

“LifeFinders lösning agerar som en digital skyddsängel, och vi vill vara ett komplement till traditionell säkerhetsutrustning, och därmed göra haven säkrare för alla,” säger Anders. 

Projektet markerar en ny era av säkerhet till sjöss och är ett steg mot att förhindra katastrofer på fartyg världen över, med hjälp av IoT. 

  

Projektet är ett resultat från Waypoint Program, Safetytech Accelerators marina accelerator. Du kan läsa mer om samarbetet här.

 Om Safetytech Accelerator:

Safetytech Accelerator är den första dedikerade tekniska acceleratorn som fokuserar på avancerade innovationer i säkerhetskritiska industrier och branscher, med missionen att göra världen säkrare och mer hållbar genom att anta en större bredd av teknologier.

Anders Schening, vd på LifeFinder