In Swedish below.

Science Park Mjärdevi, together with the Swedish Energy Agency, is seeking small and medium-sized companies that develop energy-innovative solutions – solutions that help reduce energy consumption and increase energy efficiency.

Within the framework of the Growth Circle project, Science Park Mjärdevi offers companies that develop energy-innovative solutions a program of four meetings. The purpose of the program is to increase knowledge of the Global Sustainability Objectives and its importance for business development.

The program also aims at increasing knowledge about the Energy Agency’s announcements that can enable funding to increase the rate of commercialization. The program is free of charge for the participating companies.

If you are interested in joining the program, contact: daniel.Kullgard@mjardevi.se

If you are interested in obtaining more information about the Energy Agency’s announcements aimed at companies that work with energy-innovative solutions, contact: Helena.Kock-Astrom@linkoping.seIn

Lär dig mer om de Globala hållbarhetsmålen
och Energimyndighetens utlysningar

Science Park Mjärdevi söker tillsammans med Energimyndigheten små- och medelstora bolag som utvecklar energiinnovativa lösningar – lösningar som bidrar till att minska energianvändningen och ökar energieffektiviteten.

Inom ramen för projektet Growth Circle erbjuder Science Park Mjärdevi företag som utvecklar energiinnovativa lösningar ett program bestående av fyra träffar. Syftet med programmet är att genom ökad kunskap om De globala hållbarhetsmålen och dess betydelse för affärsutveckling.

Programmet syftar också till öka kunskapen om Energimyndighetens utlysningar vilka kan möjliggöra finansiering för att öka kommersialiseringstakten. Programmet är kostnadsfritt för de deltagande bolagen.

Om ni är intresserade av att ingå i programmet kontakta:

Daniel.Kullgard@mjardevi.se

Om ni är intresserade av att få mer information om utlysningar från Energimyndigheten som är riktade till bolag som arbetar med energiinnovativa lösningar kontakta:

Helena.Kock-Astrom@linkoping.se