Jacob Hjalmarsson på Arboair och Linnea Bergman på Solar Bora tar emot 200 000 kronor vardera genom Åforsks Entreprenörsstipendium. Stiftelsen Åforsk delar ut Entreprenörskapsstipendiet i samarbete med branschorganisationen SISP, till morgondagens mest lovade entreprenörer.

LEAD-bolaget Arboair tilldelas stipendiet för sitt arbete inom hållbart skogsbruk och Solar Bora för deras arbete att tillhanda el på platser utan elnät. Genom stipendiet tar de nu emot 200 000 kronor vardera, tillsammans med åtta andra noga utvalda bolag i Sverige.
– Det känns roligt och väldigt ärofyllt att få stipendiet! Jag vet att många häftiga bolag och personer ansökte till det, så det känns stort att just vi blev utvalda, säger Linnea Bergman, VD på Solar Bora.

Arboair och Solar Bora kommer använda stipendierna till att ta sina verksamheter framåt, genom arbete med bland annat tillväxt, leverans, teknisk utveckling och bolagsstabilitet.
– Detta stipendium kommer att accelerera vår tillväxt och skapa bra förutsättningar för vårt arbete, säger Jacob Hjalmarsson, grundare på Arboair.

 

Vid frågor, kontakta: 

Linnea Bergman, Solar Bora 0738-085009 linnea@solarbora.com
Jacob Hjalmarsson, Arboair, 0723-027099, jacob@arboair.com
Catharina Sandberg, VD LEAD 070-5503591 catharina.sandberg@lead.se

 

Kort om:

Solar Bora levererar nästa generations solar home system – känslan av ett riktigt elnät även där elnätet inte finns. De utvecklar och levererar ett nyckelfärdigt system som möjliggör produktiv användning av el för att driva till exempel induktionsplattor, verktyg, kyl, frys och även små saker såsom mobilladdning och belysning. Grunden för en micro business i Sub-sahariska Afrika!
solarbora.com

Arboair erbjuder en innovativ lösning för att snabbt och effektivt identifiera barkborreangrepp och olika problemområden på skogsbeståndet. Barkborreangrepp kostade svenska skogsägare 4 miljarder kr år 2019. Deras lösning kamerateknik som med hjälp av drönare och smarta algoritmer kan upptäcka angripna eller stressade träd genom dess färgskiftning i antingen RGB eller IR.
arboair.com

ÅForsks Entreprenörsstipendium ges ut av stiftelsen ÅForsk, i samarbete med den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP. Stipendiet stöttar entreprenörer i arbetet att förverkliga sin affärsidé.
Utöver det vill stiftelsen även bidra till ett ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval samt dess samhällsnytta. Aktuella områden är energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. I år lyfter man även målet att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor.

Arboair och Solar Bora är LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer, som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. www.lead.se

Hela listan – 10 innovativa entreprenörer som tilldelas ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020

Torbjörn Olsson Mittuniversitetet; Bizmaker
Affärsidé: TRAP – drönarstörare som med hjälp av AI och mjukvarustyrd radio kan sända ut radiosignaler för att förhindra drönare att flyga där de inte får flyga

Jacob Hjalmarsson Linköpings universitet; LEAD
Affärsidé: Arboair – IR-kamera ansluten till en drönare som upptäcker barkborreangrepp på skog. Angripna eller stressade träd visas genom färgskiftning i RGB eller IR.

Helena Linge Lunds universitet; Ideon Innovation
Affärsidé: CiCADA Health – en unik behandlingsdatabas som täcker 45 år av barncanceröverlevares behandlingsdetaljer samt utfallsdata som ger sjukvården möjlighet att vara proaktiva innan sena effekter utgör en allvarlig hälsopåverkan.

Mylad Chamoun Stockholms universitet; STING
Affärsidé: Enerpoly – uppladdningsbara zinkjonbatterier för storskalig energilagring användbara för olika typer av målgrupper.

Sara Mangsbo Uppsala universitet; UIC
Affärsidé: IMMGAP – en plattform som effektivt nyttjar kroppen som fabrik för att producera immunceller som kan eliminera cancerceller.

Simon Isaksson Chalmers Tekniska Högskola; Chalmers Ventures
Affärsidé: Aquammodate – vattenreningsfilter med hög selektivitet och 100 gånger lägre energiåtgång.

Johanna Nissén Karlsson Chalmers Tekniska Högskola; Chalmers Ventures
Affärsidé: Vividye – teknologi som på ett enkelt och miljövänligt sätt färgar, avfärgar och omfärgar textilier.

Nina Holmblad Högskolan i Gävle; Movexum
Affärsidé: ILS – nya lösningar för vätgaslagring som kan underlätta, grön transport, logistik och mobility såväl som klimatsmart energilagring.

Linnea Bergman Linköpings universitet; LEAD
Affärsidé: Solar Bora –nyckelfärdigt system/elnät där elnät inte finns som kan driva till exempel belysning, induktionsplattor, verktyg och kyl/frys.

Wissam Aoud Chalmers Tekniska Högskola; Chalmers Ventures
Affärsidé: Omen – forskningsbaserade cybersäkerhetslösningar i form av mjukvara för IoT-baserade system, som självkörande bilar eller kraftverk.

Observera att listan inte ska ses som en rankning av stipendiaterna.

Bakgrundsinformation om ÅForsk Entreprenörsstipendium
ÅForsk delar i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks sedan år 2014 ut stipendiet till 10 entreprenörer årligen. Stipendiet riktar sig till entreprenörer med koppling till akademi, forskning, inkubatorer och science parks. Stipendiet utlystes under början av 2020 där entreprenörer från det akademinära innovationsekosystemet i hela Sverige hade möjlighet att söka.

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se