Inom ramen för satsningen Agtech 2030 startar Vreta Kluster och Linköpings universitet en ny uppdragsutbildning med inriktning på lantbruksteknik och innovation. Kursen omfattar tre högskolepoäng och riktar sig till yrkesverksamma personer som vill öka sina kunskaper inom teknik relaterad till matproduktion och lantbruk.  

Per Frankelius, Liu & Helene Oscarsson, Vreta Kluster. Foto Vreta Kluster


En kurs för dig som vill få en inblick i teknik och innovation i det moderna lantbruket. I kursen möter du experter och kursdeltagare med olika kompetens och infallsvinklar. Du har möjlighet att delta vid kursens träffar på plats i Linköping (med omnejd) eller online. Det är även möjligt att genomföra hela kursen på distans.

Läs mer om kursen på Linköpings universitets hemsida