Erbjudandet:

Genom vårt uppdrag från Energimyndigheten har vi möjlighet att erbjuda olika typer av kostnadsfritt stöd till energirelevanta små- och medelstora bolag i Östergötland vars produkter/tjänster bidrar till en hållbar energiomställning. Energirelevanta bolag innebär bolag som är med och bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem, genom exempelvis energieffektivisering, flexibilitet eller ökad tillgång av fossilfri energi


Vad du får:

Vi har möjlighet att utforma och anpassa stödet utifrån bolagets specifika behov. Förutsättningen är att vi gemensamt bedömer att stödet är ett steg för att öka bolagets kommersialiseringstakt eller skapa förutsättningar för ökad tillväxt. 

Här följer några exempel på olika typer av stöd som vi kan erbjuda er som energirelevant bolag.

  • Deltagande på investerarevent och mässor som exempelvis Slush, Nordeep.  
  • Klimatberäkning
  • Varumärkesutveckling
  • Kompetensförsörjningsstrategi

Stödet omfattar cirka 20 timmar per bolag med en expertkonsult inom det aktuella området. Gällande deltagande på investerarmässor erbjuds stödet till 1 person per bolag. 


Intresseanmälan:

För att anmäla intresse, klicka på länken och svara på de korta frågorna så återkommer vi med besked så snart som möjligt. Begränsat antal platser, så anmäl intresse så snart som möjligt.

 


Energimyndigheten logga, finansierar IoT World, Linköping Science Park