Tidigare i år fick Linköping Science Park en ny ordförande. Denisé Cassel är till vardags kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, och brinner extra mycket för de mindre bolagen och deras utmaningar.

Varför är det viktigt att en stad har en science park?

– Linköping är en innovativ kommun. Science parken skapar mervärde för hela kommunen och är en viktig del av den kommunala näringslivspolitiken. I science parken blir innovationer till kommersiella produkter och tjänster i framgångsrika företag, det i sin tur bidrar till högre lokal sysselsättning. Tittar vi på Linköping så har vi ett starkt kluster av välkända tech-företag som vuxit fram ur den samverkan som finns mellan akademi och näringsliv i science parken. De är bra exempel på hur viktig science parken är för vår stads konkurrenskraft och sysselsättning.

Vilka möjligheter skapar science parken för scaleups-företag?

– Hos oss får de företag som befinner sig på en tillväxtresa stöd och rådgivning inom en rad olika områden, vi samlar kompetenser från både näringsliv, akademi och kommun. Sen uppskattar många scaleupsföretag att utbyta erfarenheter sinsemellan. Här träffar de både likasinnade som också är ute på sin första tillväxtresa och bolag som redan har gjort sin.

Enligt vilken metodik arbetar ni i styrelsen?

– Vi i styrelsen, precis som science parken i stort, tillämpar triple helix-modellen. Det innebär att vi är en salig blandning av erfarenheter och åldrar – här finns förutom politiker representanter från näringslivet (som Saab) och akademin i form av Linköpings universitet. Vår mix bidrar otroligt mycket till att skapa ett dynamiskt samtalsklimat och vi jobbar för att science parken ska vara en etablerad, oberoende arena för utveckling och innovation.

Vad kan du bidra med i din roll som ordförande?

– Det här är ett uppdrag jag har vid sidan om min heltidstjänst som kommunalråd för Kristdemokraterna och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. I den rollen är jag Linköpings näst tyngsta politiker, jag har nätverket och vet hur vi agerar politiskt för science parkens bästa. Vi är tre politiker i science parkens styrelse och de två andra är mina politiska meningsmotståndare men när vi kliver in i styrelserummet ställer vi partipolitiken åt sidan och ger av vår kunskap om politiska processer. Ser du oss i styrelserummet kan du inte ana att vi i andra sammanhang för hätska politiska debatter mot varandra!

Är det något du brinner lite extra för?

– Mindre bolag och deras utmaningar. Jag vill skapa möjligheter för dem att skala upp och växa, för lyckas vi med det bidrar vi starkt till vårt gemensamma. Sen vill jag bevara och stärka den konstruktiva, positiva anda som finns i science parken. Vi ska se möjligheterna i människor, innovationer och företagande.

Fakta / Denisé Cassel

Född: 1991
Bor: I Linköping, uppvuxen i Spanien
Yrke: Utbildad lärare, kommunalråd för Kristdemokraterna och ordförande i Linköpings Science Park. 
Familj: Förlovad.

Foto: Satu Knape.