På Cyberlys nätverksträff i oktober fick vi en djupdykning i IT-forensik i cyberdomänen. Niclas Fock berättade om hur Digital Forensics Sweden startades som en oberoende forskningsmiljö och kunde bli en hub för det angelägna område som IT-forensik är, samt om inom vilka områden de arbetar med idag.

Sedan tog Johnny Bengtsson från NFC vid och berättade om hur Polisen arbetar med IT-forensik i praktiken.

Se den inspelade träffen nedan.