Användningsområdet för ”sakernas internet” (Internet of Things) är brett, och intresset tycks nästintill omättligt – på två år har medlemsantalet ökat från 18 till 64.

Klusterledare Ulrika Johansson berättar:

– Under hösten 2022 kartlade vi våra medlemmar för att få grepp om kompetens och intresseområden och driva arbetet framåt. Vi såg att de flesta är intresserade av smart city-begreppet och de lösningar som det inbegriper. Det finns också stort engagemang för smart industri, life science och jordbruk.

I klustret möts bolag och behovsägare i ett konstruktivt utbyte. Behovsägare vill utveckla sin förståelse

för tekniken, medan bolagen bättre vill förstå vilka behov de behöver tillgodose – ett vinnande koncept som genererar nya idéer, projekt och, ibland, helt nya affärsmöjligheter.

På årets agenda står ett flertal öppna event och klustret arbetar aktivt med att löpande nå ut med kunskap och insikter. Du som är intresserad men inte har möjlighet att delta kan följa med i utvecklingen genom att prenumerera på IoT Worlds nyhetsbrev.

För det kommande året ligger fokus på projektet Testarena: Trygghetsskapande teknologier. Där kommer flera aktörer gemensamt att testa ny teknik för att öka den upplevda tryggheten i offentliga miljöer.Samtidigt vidgar klustret vyerna och ser på möjligheten att arbeta över hela landet och medinternationalisering.

– Vi vill attrahera medlemmar från hela landet och se vad det finns för globala möjligheter för våra anslutna bolag. Många medlemmar önskar internationella samarbeten, vilket passar bra ihop med att Linköping Science Park erbjuder den typ av stöd via alla sin kluster.