Matildas forskning pekar på att det svenska innovationssystemet är väl anpassat för tillväxt, men sämre på att skapa förutsättningar för jämställdhet. Mannens entreprenörskap riskerar att bli en kvinnofälla, finansierad av offentliga medel.
Hur gör vi hållbara investeringar? Linköping Science Park, LEAD och Cleantech Östergötand bjöd under East Sweden Innovation week in till en eftermiddag som fokuserade på hur vi kan vara med och lösa klimatutmaningarna med smarta investeringar. Riskkapitalet och investerare behöver investera i rätt bolag och idéer för att hantera klimatutmaningarna. Hur bygger vi en framtid som inte bara utgår från ekonomiska principer utan klimatmässiga och gröna principer? Miljömässiga och social hållbara investeringar är inte en alternativ väg att gå utan naturlig del i varje företags utveckling.