I september hålls ett event i Växjö Linnaeus Science Park, i nära samarbete med Visual Sweden, som riktar sig till hela Sveriges
skogsindustri. Eventet kallas ”Digital skog – visualisering och bildanalys”. Det är ett nytt grepp där
forskning inom skog och ny teknik möter näringsliv för att ta sig an nya utmaningar i samband med
bland annat klimatomställningen.

Eventet ska bli starten för ett nätverk där skogsindustri och forskning kommer i kontakt och kan
utvecklas för att möta framtidens behov. Den 21-22 september bli den första träffen som kommer
att handla om den centrala roll som visualisering och bildanalys spelar i dagens skogsbruk.
Inspirerande och kunskapsbyggande föreläsningar som hålls av både akademi och näringsliv kommer
att visa vilka möjligheter vi har framför oss. Med digital teknik finns det nya möjligheter att ta hand
om vårt skogsbruk och förebygga exempelvis skadeangrepp. Initiativet till eventet kommer utav att
Växjö Linnaeus Science Park och Visual Sweden ville uppmuntra fortsatt samverkan och utveckling
utifrån Visual Swedens plattformsprojekt Smart Twins for Forest Environment.

– Eftersom vi har Digitalisering samt Skog och trä som fokusområden känns det extra spännande att
få skapa förutsättningar för denna typ av samtal här i Kronoberg, ett område med stark skogsindustri
och stort IT-kunnande. Växjös träbyggnadsstrategi i kombination med Visual Swedens forskning om
ny teknik kan skapa många spännande samtal, säger Louise Brolin, ansvarig för strategiska nätverk på
Växjö Linnaeus Science Park.

Eventet riktar sig personer inom branschen – skogsägare som kan ha nytta av den här tekniken,
forskare inom området samt företag och startups med kunskap om teknik som är till nytta för
skogsbranschen. En annan viktig målgrupp är myndigheter och offentlig verksamhet som är i behov
av lösningar. Detta blir en möjlighet att knyta affärskontakter, träffa nyckelpersoner inom skogsbruk
och forskning samt få inspel från branschen.

Medverkanden kommer både från akademi och näringsliv. Linnéuniversitetet berättar om ett nytt
forskningslabb med drönarteknik, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar
skogsdatalabbet med nya funktioner kring öppen datahantering. Bland föreläsarna hittas även Rise,
Skogsforsk, Södra skogsägarna, Sveaskog, Mistra Digital Forest. Vi kommer att möta startups inom
området visualisering och få nya kunskaper om hur visualiseringsteknik håller på att etableras i
näringslivet. Moderatorer för dagarna blir Erik Eklund och Aron Olbers från Södra skogsägarna.
Visual Sweden som har sitt forskningscenter i Norrköping med Växjö Linnaeus Science Park som sin
nod för Kronoberg, är glada över att kunna presentera ny teknik i Småland där skogsindustrin
blomstrar.

– För oss på Visual Sweden känns det som en självklarhet att ingå i det här sammanhanget.
Visualisering och bildanalys spelar redan idag en stor roll i skogsbruket, och dess relevans kommer
bara växa framöver. Därför ser vi det som otroligt viktigt att skapa mötesplatser för denna typ av
frågor, där skogsägare, teknikbolag och forskning får en chans att mötas, byta erfarenheter och
förstå varandras behov, säger Ulrika Johansson, projektledare på Visual Sweden.

Eventet är kostnadsfritt och hålls i Växjö Linnaeus Science Parks lokaler på Framtidsvägen 14.

Läs mer och anmäl dig här!