Se inspirationsföresläningen med Daniel Dersén

IoT World är ett nationellt kluster som accelererar användande av IoT för en hållbar utveckling. Denna träff på Goto 10 bjöd på en inspirationspresentation med Daniel Dersén från Internetstiftelsen. Se presentationen här ovan.

Du, jag och alla medborgare står inför en av vår tids största utmaningar med klimatet. Städer och kommuner runt hela världen behöver ställa om mot klimatneutralitet. Daniel Dersén förklarar varför IoT och nya digitala lösningar är nyckeln till att möjliggöra den gröna omställningen. Läs mer om klustrets arbete här.

Daniel Dersén, VP Growth på Internetstiftelsen , är ansvarig bland annat för datadelning och digitalisering av smarta städer inom Internetstiftelsen. Med över 25 års erfarenhet inom internet och telekombranschen har han nyligen lett Regeringens samverkansgrupp kring Data och Innovation och är del i styrgruppen för den DIGG-finansierade Nationella Dataverkstaden samt och Smart City LAB som drivs av RISE och IoT Sverige.

Efter Daniel ser vi Sandra Viktor, projektledare för Klimatneutrala Linköping, berätta om projektet.