I slutet av september öppnade Vinnovas nya utlysning ”Checkar för innovationsupphandling – pilot 2021”. Där kan upphandlande organisationer söka bidrag, upp till 400 000 kr, för att ta in extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i samband med innovationsupphandling. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för verifiering och validering. Ansökningar som rör ökad digitalisering, ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi samt användning av klimatneutrala varor och tjänster kommer att premieras.

Passar det här dig?

Du som är medlem i IoT World har nu chansen att bolla dina tankar och idéer kring en ansökan med Niklas Tideklev, Strateg innovation och näringslivsutvecklare på Region Östergötland.

Lär dig mer om utlysningen:

Syfte med finansieringen

  • Stärka förutsättningarna för användning av innovationsupphandling.
  • Detta genom att underlätta för upphandlande organisationer att dra nytta av extern kompetens när de egna resurserna eller kunskaperna inte är tillräckliga. 

Vad finansierar Vinnova?

Följande kostnader i samband med en innovationsupphandling:

  • Extern strategisk kompetens eller specialiserad rådgivning.
  • Tillgång till extern infrastruktur för verifiering och validering.

Vilka kan söka?

Upphandlande organisationersom:

Alternativ 1:Befinner sig i en pågående innovationsupphandling och har ett behov av extern kompetens för att stärka resultatet av innovationsupphandlingen. 

Alternativ 2:Överväger en innovationsupphandling och har ett behov av extern kompetens för att ta fram beslutsunderlaginför en kommande upphandling. 

Hur mycket kan ni söka för i innovationscheckarna?

Alternativ 1 (pågående innovationsupphandling): Maximalt 400 000 kr.

Alternativ 2 (överväger en innovationsupphandling): Maximalt 200 000 kr. 

Viktiga datum

Ansökningsperiod: Bidrag kan sökas från den 20 september 2021 t.o.m. 8 november 2021

Beslut sker löpande med start 1 oktober 2021. Total budget på Vinnova: 3 000 000 kr.

Projektstart tidigast två veckor efter nästkommande avläsningstillfälle, men senast 31 januari 2022.

Projektslut senast 30 september 2021.

Bedömning och kriterier

Ansökningar bedöms av Vinnova och externa bedömare efter kriterier kopplat till potential, aktörer och genomförbarhet. 

Prioritet ges åt ansökningar som bidrar till:

  • Ökad digitalisering.
  • Ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi.
  • Användning av klimatneutrala varor och tjänster. 

Vad innebär en pilotsatsning?

Lärande, utvärdering och kunskapsuppbyggnadär extra viktigt. Detta innebär att beviljade projekt förväntas delta vid:

  • Introduktionsseminarium.
  • Erfarenhetsdag.

Läs mer om innovationscheckarna här eller kontakta Niklas direkt för att bolla din ansökan!

Kontakter hos Vinnova:

Nina Widmark

nina.widmark@vinnova.se, 08-473 30 52

Felicia Gustafsson

felicia.gustafsson@vinnova.se, 08-473 31 20