Tänk om ditt företag kunde lösa problemet med tillgång till rent vatten och bidra till att färre kvinnor och barn som lider brist på rent vatten i u-länder behövde utsätta sig för risk för att komma åt rent vatten. Just detta är hjärtat i IngesonWater. Bolaget har tagit fram två vattenlösningar som ger fler utsatta länder och områden tillgång till rent vatten och vänder sig främst till miljöer i kris och katastrof men även mot den kommersiella marknaden.

–  Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder som är U-hjälpsorganisationer som Unicef, Röda korset, ActionAid m.fl. att kunna hjälpa människor med ett av våra viktigaste livsmedel – vatten, berättar Rolf-Johan Ingeson som är VD i bolaget.

Deras patenterade vattenrenare MDD 2K Titan kan rena havsvatten från salt- och bakterier på ett miljövänligt och hållbart sätt utan en massa spillvatten i processen. Varje vattendroppe som kan renas till dricksvatten är livsviktig i dessa områden. Bolaget har även en nyckelfärdig containerlösning Water-in-a-box (WIB) som drivs av förnybar energi från sol, vind och vatten.

Idag dör ca 5 000 barn varje dag p.g.a. att de inte har tillgång till rent vatten. Tillsammans med Swedish Scaleups vill de nu skapa tillväxt för att främst kunna förbättra situationen för utsatta barn kopplat till bristen på rent vatten.

Vår ambition på sikt är att förse världen med tillförlitliga, hållbara och vinstdrivande vattenverk som kan hjälpa människor att bygga upp hållbara vattenstrukturer, verka för ett jämlikt samhälle och skapa odlingsbar mark. Men också förhoppningsvis att agera som ett demokratiserings verktyg i vissa länder, fortsätter Rolf-Johan.

I Swedish Scaleups hoppas de kunna få stöttning med utmaningarna gällande kompetensförsörjning till bolagets tillväxtresa. Här använder Swedish Scaleups bland annat ett verktyg som heter STEP, som har skapats av Create Business Incubator. STEP är ett forskningsbaserat verktyg som hjälper startups med teamutveckling. Create har vidareutvecklat detta verktyg inom Swedish Scaleups för att passa de utmaningarna tillväxt- och scaleupföretag står inför gällande kompetensförsörjning.

Läs gärna mer om STEP i Swedish Scaleups här.