NÄTVERKET FÖR DIG SOM VILL VÄXA

Science Park Mjärdevi erbjuder tillväxtbolag en möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och inspireras genom Growth Circle. Hittills har 30 bolag varit med, vi öppnar nu möjligheten för ytterligare 10 bolag att delta.
Growth Circle är ett strukturerat erfarenhetsutbyte för Tillväxtföretag tillsammans med 10 andra bolag. Vid varje tillfälle har vi ett tema för dagen, och bjuder in personer till en panel med representanter från företag som själva gjort resan, experter eller forskare från akademin.

De sex träffarna kommer omfatta följande teman:

  • Komplex försäljning
  • Kompetensförsörjning; attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare
  • Ledarskap bygga rätt ledning, kultur… att våga växa
  • Internationalisering ”go to market strategy”
  • Organisera för skalbarhet och med fokus på kärnprocessen
  • Finansiering

Hur ?

Programmet omfattas av sex träffar, en halv dag åt gången med cirka sex veckors intervall. Vid träffarna varvar vi panelintervjuer med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande bolagen. Allt under ledning av en erfaren moderator.

För vem ?

Growth Circle riktar sig mot bolag som har potential och vilja att växa och nå en omsättning på 100 miljoner kronor. Upplägget bygger på att det är ett företagsnätverk, inte ett individbaserat nätverk (representanter från företagen kan variera med teman).

När ?

Vi startar nästa grupp i slutet av mars

Är du intresserad att delta eller vill du veta mer?

Ta kontakt med Daniel Kullgard på Science Park Mjärdevi,

daniel.kullgard@mjardevi.se, mobil 070-6193626

Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden