Spotscale Växtzon

Vreta Kluster, Science Park Mjärdevi och Norrköping Science Park är tre av elva aktörer i östra Mellansverige som nu startar ett nytt samarbete för att innovativa bolag med hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Samarbete finansieras med totalt 94 miljoner kronor av bland annat Tillväxtverket och de fem regionerna. Av dessa tilldelas Östergötland 19,9 miljoner kronor, samt ytterligare sex miljoner som delas upp mellan regionerna.

Små och medelstora innovativa företag i östra Mellansverige kan nu få möjlighet att växa snabbare och satsa på att stärka sin digitala och globala konkurrenskraft. Samarbetet är en fortsättning på samverkansprojektet Växtzon som avslutades i mars. Växtzon löpte över tre år där fler än 200 företag har fått stöd och över 70 företag samverkat.

– Projektet Växtzon har erbjudit stöd till målgruppen innovativa tillväxtbolag, eller scaleups som vi kallar dem. Dessa bolag har andra behov än exempelvis startups. Vi är mycket nöjda med utfallet från den första treårsperioden och är väldigt glada över att vi har fått förnyat förtroende i ytterligare tre år. Detta ger oss möjligheten att öka ambitionsnivån och ge denna grupp av bolag mer skräddarsydda insatser för att förbättra förutsättningarna för snabbare tillväxt, säger Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi.

Fem regioner med stor potential

Projektet finansieras med 47 miljoner kronor av Tillväxtverket, samt motsvarande belopp av de fem regionerna och aktörerna i projektet. Tillsammans kan aktörerna erbjuda hög kompetens och värdefulla nätverk för ökad tillväxt hos företagen. En viktig del i satsningen är de samarbeten med närliggande universitetsmiljöer och stora internationella företag som finns. I Östergötland finns både affärsmöjligheter och kunskapsutbyten som blir avgörande för att företagen ska ha möjlighet att utvecklas snabbt.

– I Östergötland finns många innovativa och duktiga bolag och det är viktigt för hela regionens tillväxt och attraktionskraft att dessa bolag får möjlighet att utvecklas. Region Östergötland har gått in med sex miljoner kronor i projektet för att företagen ska få stöttning och möjlighet att växa och kunna hantera några av deras största utmaningar som kapitalförsörjning, kompetensförsörjning och internationalisering, säger Peter Larsson, ansvarig näringslivsutveckling, Region Östergötland.

Ambitionen är att skapa en storregional samverkansplattform för tillväxt som sammanför kommunala, regionala och nationella aktörer för att kostnadseffektivt lösa samhällsutmaningar. Bakom projektet står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Alfred Nobel Science Park, Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Vreta Kluster, Norrköping Science Park, Science Park Mjärdevi, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Västerås Science Park och Inkubera. Projektet kommer att pågå till maj 2021.

Läs mer om Växtzon